UUSI SEADUSI | Sotsiaalsed väikeprojektid saavad toetust


Projektid võivad keskenduda ka näiteks laste liikumisaktiivsuse edendamisele.
Projektid võivad keskenduda ka näiteks laste liikumisaktiivsuse edendamisele.Andres Putting

1. novembrist avaneb organisatsioonidel võimalus taotleda toetust erinevate sotsiaal- ja tervisevaldkonna väikeprojektide rahastamiseks.

Projektid võivad keskenduda abivajavatele lastele, positiivsele vanemlusele, vanemaealistele, omastehooldajate toetamisele, aga ka näiteks võrdse kohtlemise edendamisele, laste liikumisaktiivsuse edendamisele, vaimsele tervisele, vigastuste ennetamisele jne.

Väikeprojektide taotlusi võtab vastu Riigi Tugiteenuste Keskus. Projekte rahastatakse hasartmängumaksu laekumisest.

Toetust on võimalik taotleda kindlaks ajavahemikuks ühe või mitme tegevuse elluviimiseks. Erandina on sel korral toetuse maksimaalne suurus senise 10 000 euro asemel 35 000 eurot. Taotlusvooru kogumaht on 400 000 eurot.