Jäädvustame Eesti elu: ühinemine toimub olenemata inimeste arvamusest

 (1)
käed
Erakogu

Saue valla, Saue linna, Nissi valla ja Kernu valla ühinemine.

Ühinemine toimub eelpool nimetatud kohtade vahel. Eesmärgiks on ühendada omavalitsused.

Saue valla elanikud on enamasti ühinemisega nõus. Seevastu Saue linna elanikud ei poolda seda, kuna ühinemise käigus tahetakse Saue koolis gümnaasiumi osa sulgeda. Umbes 77% Saue linnas hääletamist ei poolda ühinemist. Nissi valla elanikud on ühinemise väga suured pooldajad. Kernu vallas elavad inimesed on samuti ühinemise poolt. Vallado n ühinemise poolt, kuna sinna lubatakse ehitada uusi hooneid. Näiteks Saue valda tahetakse ehitada riigigümnaasiumi. Nissi või Kernu valda soovitakse ehitada spordihoonet. Kõigi hääletanute seast selgus, et veidi üle 50% hääletanutest ei poolda ühinemist.

Ühinemine on endaga kaasa toonud väga palju segadust ning sellega kaasnevaid küsimusi. Räägitakse, et ühinemine toimub olenemata inimeste arvamusest.

Ühinemine peaks jäädvustatama, kuna sellist olukorda pole meile teadaolevalt varem Eestis olnud. Selline sündmus mõjutab riigi haldusreforme ja majandust. Samuti ühinemispiirkonnas elavaid elanikke.