Perearst Karmen Joller: EMO võimalused on piiratud, perearstikeskustes on diagnostikavõimalused mitmekülgsemad

 (112)
Perearst Karmen Joller
Perearst Karmen Joller.Foto: Karin Kaljuläte

Riigikontrolli erakorralise meditsiini auditi valguses tõdeb Eesti Perearstide selts, et kõige otsem tee inimese tervisemure lahenduseni viib läbi perearstikeskuse.

„Erakorralise meditsiini osakonda ehk EMOsse pöördumise peamine ajend inimese jaoks on sageli kiirus. Samas tasuks kõigepealt hoopis helistada oma perearstikeskuse pereõele, kes aitab otsustada, kas üldse on vaja EMOsse pöörduda või mitte,” selgitab perearstide seltsi juhatuse liige dr Karmen Joller.

Pereõde kutsub inimese vajadusel vastuvõtule, vaatab ta läbi ja teeb esmased analüüsid või uuringud, annab ravisoovitused.

EMOsse pöördumisi põhjendatakse ka kiire ligipääsuga eriarstidele ja analüüside andmisele.

"EMO võimalused on tegelikult aga piiratud," selgitab Joller. "Seal saab teha vaid uuringuid, mis aitavad diagnoosida eluohtlikke olukordi."

Kogenud tohtri sõnul on aga perearstikeskustes praegu olemas igakülgsed diagnostikavõimalused, ja kui perearst peab vajalikuks eriarsti kaasamist, saab ta seda teha e-konsultatsiooni kaudu, mis võimaldab inimese mure õigeaegset lahendamist just õige arsti juures.

"Kui tervisemure saab lahendada perearstikeskuses, säästab inimene mitmeid tunde EMO vastuvõtus ootamist - see on ju täiesti ebavajalik ja haigele inimesele kurnav,“ kirjeldab Joller.

Seotud lood:

Perearside selts näeb, et tervishoiukorralduslike lahenduste väljatöötamisel on oluline koostöö mitmete osapoolte vahel ning tegutseb aktiivselt selle nimel, et elanikkonna vananemise ja perearstide visiitide kasvu juures oleks perearsti meeskond kõikidele patsientidele kättesaadav ja osutatud abi kvaliteetne.

„Perearstid nõustuvad täielikult minister Riina Sikkutiga: on oluline, et tervishoius toimiks koostöö ning keegi ei jääks mure korral abita,“ kinnitab doktor Joller.

Loe veel

Selts tänab riigikontrolli põhjaliku auditi eest, mis toob esile probleemid tervishoiukorralduses - needsamad, perearstidele ammu muret on teinud.

KOMMENTAAR | Minister Riina Sikkut: soovitused on töös ja peaks lähiaastatel olukorda leevendama
Auditis toodud probleemkohad on meile teada ning ministeerium on koostöös partneritega viimastel aastatel nende lahendamisega ka intensiivselt tegelenud. Sisuliselt kõigis väljatoodud punktides on lahendused juba töös. Lähemate aastate jooksul peaksid need ka olukorrale leevendust tooma, ütles tervise- ja tööminister Riina Sikkut täna avaldatud riigikontrolli EMO auditit kommenteerides.

Minister Riina Sikkuti sõnul on tänuväärne, et auditis on lisaks probleemkohtadele toodud välja hulgaliselt ettepanekuid ja soovitusi olukorra parandamiseks.

„Täna saame öelda, et valdav osa auditis pakutud lahendustest on juba realiseerumas. Suurima muutuse peremeditsiinis toob uute kaasaegsete tervisekeskuste rajamine üle Eesti, mis aitab esmatasandi tervishoidu tugevdada ja inimestele kättesaadavamaks muuta. Tervisekeskuste loomine võimaldab perearstidel koonduda, tekivad mitme perearstiga praksised, kus hakkavad lisaks tööle ka teised toetavaid teenuseid pakkuvad spetsialistid ja on võimalik pakkuda inimestele abi ka väljaspool tööaega,“ ütles minister Riina Sikkut.

„Lisaks saavad perearstid taotleda haigekassalt lisaraha teise pereõe palkamiseks, et arst saaks tegelda oma pädevust vajavate juhtumitega ning lihtsamad tervisemured leiaksid lahenduse pereõe abil.“

Samuti on ministri sõnul valmimisjärgus mitmeid tehnilisi lahendusi. „Praeguseks on käivitunud e-konsultatsioonid ja digisaatekirjad, lähiajal on käivitumas üle-eestiline digiregistratuur, muudatused ootavad ees ka perearsti nõuandetelefoni 1220. Kui praegu on telefoninõuanne anonüümne, siis alates 2019. aasta teisest poolaastast peaks nõu andval perearstil tekkima võimalus näha inimese nõusolekul ka tema terviseandmeid – tehtud analüüse, määratud ravimeid ja põetud haigusi ning seeläbi täpsemat nõu anda,“ ütles minister Riina Sikkut. „Samuti on oluline, et perearstini jõuaks info selle kohta, kui tema patsiendid on vastuvõttude vahepealsel ajal EMO-s käinud.“

Ministri sõnul on selge, et peremeditsiini roll tervishoius kasvab ning tervisesüsteemi jätkusuutlikkuse tagamiseks on vaja tugevdada just esmatasandit, kus on võimalik lahendada suurem osa inimese tervisemuredest kogu elu jooksul ning kus see on ka kõige odavam. „Oleme võtnud Eestis suuna esmatasandi tervishoiu eelisarendamiseks. Lisaks rajatavatele tervisekeskustele tegeletakse järjepidevalt ka perearstide kvalifikatsiooni tõstmise ja pädevuste laiendamisega, kuigi perearstide järelkasv on jätkuvalt probleemiks,“ ütles minister Riina Sikkut.

„Selleks oleme suurendanud vastuvõttu peremeditsiini erialale ja huvi selle eriala vastu kasvab. Lisaks pikeneb tulevast aastast perearstide residentuur, et anda tulevastele perearstidele senisest veelgi põhjalikum väljaõpe.“

Samas ei tohiks minister Sikkuti sõnul alahinnata inimeste teadlikkuse tõstmise olulisust. „Selle auditi tulemuste valguses saame taaskord rääkida, millal on põhjust tervisemurega EMOsse pöörduda ja millal tuleks pöörduda oma perearsti poole. Juba tuleval nädalal on algamas ka haigekassa kampaania "Tervisemurega alusta perearstist", mis teadvustab inimestele, et perearst pakub lähimat abi ja kroonilise haigusega tasub just sinna pöörduda,“ ütles Sikkut.