Valitsus kinnitas töötasu hüvitamise pikendamise kahele kuule. Nii saab töötukassa maksta COVID-19 mõjudest tulenevalt töötajatele töötasu hüvitist nii märtsi kui ka aprilli eest. Ühtlasi asendab see varasemalt otsustatud töötasu jätkutoetust, mis oleks rakendunud 1. aprillist 2021.

Hüvitist saavad töölepinguga töötavad isikud, kelle tööandja on Eesti äriregistris või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris registreeritud äriühing, välismaa äriühingu filiaal, mittetulundusühing, sihtasutus, avalik-õiguslik juriidiline isik (välja arvatud kohaliku omavalitsuse üksus või riik) või füüsilisest isikust ettevõtja. Töötasu hüvitamise aluseks on käibe või tulu langus. Taotluse esitab tööandja, hüvitis kantakse töötaja pangakontole.

Hüvitist saab taotleda töötaja eest, kelle tööle asumise kuupäev on olnud hiljemalt 1. jaanuar 2021 ja kellele ei ole kokkulepitud ulatuses tööd anda või kelle töötasu on vähendatud.

Hüvitist makstakse ühe töötaja kohta 60 protsenti töötaja keskmisest ühe kuu töötasust ja kuni 1000 eurot brutosummana. Tööandja on kohustatud enne avalduse esitamist töötajale, kelle eest hüvitist taotletakse, maksma töötasu vähemalt 200 eurot bruto. Füüsilisest isikust ettevõtjale on hüvitise suurus iseendale toetuse taotlemisel ühekordne valitsuse kehtestatud töötasu alammäär ehk 584 eurot.

Töötasu hüvitise taotlusi saab märtsikuu eest esitada 1. aprillist kuni 30. aprillini 2021 ja aprillikuu eest 1. maist kuni 31. maini 2021 ainult e-töötukassas.

Üksi elava pensionäri toetus

Selleks et saada oktoobris 115 euro suurust üksi elava pensionäri toetust, peavad 1. aprillist kuni 30. septembrini olema täidetud kolm tingimust. Toetust makstakse neile, kes on vanaduspensionieas, elavad rahvastikuregistri andmetel üksi ja kelle vanaduspension on alla 636 euro kuus.

Pensionär ise, tema sugulane või eestkostja peaks jälgima, et üksi elava pensionäri andmed rahvastikuregistris vastaks tegelikule olukorrale. Toetuse määramisel lähtub amet rahvastikuregistri andmetest. Seetõttu võib juhtuda, et reaalselt üksi elav pensionär jääb toetusest ilma, kuna tema lapsed on vanema juurde sisse kirjutatud, aga enam seal ei ela. Toetust on õigus saada ka eestkostjatel ning eestkostetavatel, hooldekodude elanikel ning inimestel, kes vastavad toetuse saamise tingimustele, kuid kellega samale aadressile sisse kirjutatud inimene viibib hooldekodus.

Maamaksu tähtaeg on käes

Maamaksu esimese osa tasumise tähtaeg on 31. märtsil. Kuni 64eurone maamaks tuleb maksu- ja tolliametile (MTA) tasuda ühe korraga 31. märtsiks.

Maamaksust, mis ületab 64 eurot, tuleb tasuda 31. märt­siks vähemalt pool, kuid mitte vähem kui 64 eurot. Ülejäänud osa maamaksust on võimalik tasuda kuni 1. oktoobrini. Eraisikutel, kellel on raskusi maamaksu tähtaegse tasumisega, soovitab MTA tekkinud kohustuse e-MTAs ajatada.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid