Maaelu Edendamise Sihtasutuse toetusmeetmed jõudsid tihtipeale ettevõteteni, mis polnud tulude vähenemise tõttu rohkem kannatanud kui ülejäänud, kes abi ei saanud või ei küsinud, selgus riigikontrolli kriisiabi jagamise ülevaatest.

Auditijuht Meelis Peerna selgitab, et ei saa otseselt välja tuua punkte, milles MESi süüdistada, kuna audit ei hinnanud konkreetsetele ettevõtetele antud laenude menetlemist ega üksikotsuste põhjendatust.

Samas, EASist abi saanutel vähenes müügikäive üle kolme korra rohkem kui ettevõtetel, kes abi ei saanud. Kredexist laene või käendusi saanute müügikäive langes ligi kolm korda rohkem kui nendel ettevõtetel, kes kriisilaene ei saanud. MESist laene või käendusi saanud ettevõtetel keskmiselt küll müügikäive langes, aga see langus oli tagasihoidlikum.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid