Ka senine seadus näeb ette võimaluse nõuda nakkushaiguste epideemilise leviku tõkestamiseks desinfektsiooni, desinsektsiooni, kahjuritõrje või puhastuse korraldamist ning inimeste terviseuuringute korraldamist ja nakkushaiguse diagnoosimist või selle korraldamist. Samuti võivad terviseamet ja valitsus kohustada haiglat ja sotsiaalteenust osutavat asutust kehtestama külastuspiirangu.

Nüüd võivad eriti ohtliku nakkushaiguse korral terviseamet ja valitsus vältimatu vajaduse korral asutused ajutiselt sulgeda või piirata nende tegevust. Lisaks koosolekute ja ürituste keelamisele võimaldab NETS kehtestada nõudeid nende korraldamisele. Seadusesse on lisatud võimalus kaasata politseid ja teisi korrakaitseorganeid terviseameti ülesannete täitmisse.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid