Aldo Kals esines mihklipäeval Miina Hindi korraldatud kõnekoosolekul Tartu rahulepingu kaitseks Tallinnas Vabaduse väljakul.

Lubage rühma tartlaste nimel tänada proua Miina Hinti ja tema sõpruskonda tänase ürituse korraldamise eest Tallinnas Vabaduse väljakul! Teiepoolne kodanikualgatuse korras tehtav selgitustöö Eesti riigi heaks on tänuväärne! Teie eesmärk on juhtida avalikkuse tähelepanu Eesti riigi terviklikkust kahjustavale piiripoliitikale.

1991. aastal taastati Eesti Vabariik õigusliku järjepidevuse alusel ja seda kõigis riigi tunnustes, kaasa arvatud riigipiir. Vajalike läbirääkimisoskuste vähesuse tõttu pole aga idapiiri taastamisel edu saavutatud. Taolistel puhkudel minnakse suhete külmutamisele, mis ei muuda olukorda paremaks, kuid pole ka järeleandmine. Enne aastat 2004, see on enne Euroopa Liitu ja NATO-sse astumist, oli fikseeritud ja toimiva riigipiiri iga hinna eest saavutamine oluline. Nimelt oldi arvamusel, et vastasel korral jäävad nende kahe ühenduse uksed meile suletuks.

Tegelikult selgus, et see amokijooks riigipiiri nimel oli asjatu järeleandmine. Õnneks ei läinud 2005. aastal korda Venemaa Föderatsiooniga uue piirilepingu sõlmimine. Pärast seda on aga olnud piisavalt aega, et oma meelt muuta ja jääda 1920. aasta Tartu rahulepinguga määratletud idapiiri juurde. See riigipiir on kirjas ka EV põhiseaduses ja Tartu rahuleping ise asub Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kehtivate lepingute registris. Oluliselt halvenenud rahvusvahelises olukorras on selle kannapöörde tegemine lihtne – Riigikogu ei peaks uut piirilepingut ratifitseerima! See eemaldaks ka ühe olulise julgeolekuriski. Nimelt on üsna hiljuti ajakirjandusse imbunud teade, et 18. veebruaril 2014 allkirjastati ka kahe riigi diplomaatiliste esinduste majade lepingud. Need ei sisalda üksnes saatkonnahooneid Moskvas ja Tallinnas, vaid ka Pirital endises Nõukogude Liidu piirivalekordonis asuvat naaberriigi luurekeskust. Ilmselt jälgitakse sealt ka meie tänast üritust. Kus oli meie ohutunne, kui lubasime sellist keskust oma pealinna? Sellele julgeolekuriskile tuleks kohe lõpp teha!

On päris piinlik, et hiljuti tähistati kärarikkalt Vene vägede lahkumise 20. aastapäeva. tegelikult on nad veel Eestis! Oleme mures, et meie juhtivad poliitikud räägivad kõige kõrgematel foorumitel vahetpidamata riigipiiride puutumatuse ja riikide territoriaalse terviklikkuse teemal. Seda kõike eriti Ukraina näitel. Samal ajal aga ei ainsatki sõna Eesti riigipiirist ega territoriaalsest terviklikkusest. Meie suurematest parteidest on ainsad Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ja Eesti Vabaerakond, kes meie territoriaalset terviklikkust kaitsevad! Tunnustus neile!

Tänusõnad ka Eesti Kodanike Komiteede 2 liikumisele, kes seda teemat samuti pidevalt ülal hoiavad ja Tartu rahulepingu eest võitlevad! Loodame, et juhtub sama, mis veetilga pideva langemisega kivile – lõpuks tekib sinna Auk!

Tänasel mihklipäeval lubage oma sõnavõtt lõpetada vanarahva tarkusega – igal oinal on oma mihklipäev!

Samal teemal: