Eilsel linnavalitsuse istungil võeti vastu korraldus, millega määrati parkimismaja valmimise uus tähtaeg, anti nõusolek hoonestusõiguse võõrandamiseks ning väljastati parkimismaja püstitamiseks uus ehitusluba.

Parkimismaja pooleli olev ehitus

Linnavalitsus andis istungil nõusoleku hoonestusõiguse lepingu muutmiseks. Korraldusega muudeti mõningaid hoonestusõiguse tingimusi, määrati rambialuse transpordimaa servituudi tasu maksetingimused ja väljaehitamise kohustused ning seati uue hoonestaja poolt parkimismaja valmimise lõpptähtajaks 30. juuni 2013, vahendab Pärnu Linnavalitsuse avalike suhete nõunik-teenistuse juhataja Maria Murakas.

Tänane hoonestaja AS Merko Ehitus Eesti on andnud nõusoleku Lai tn 7 koormava kinnistu hoonestusõiguse võõrandamiseks osaühingule Albertus. Linnavalituse istungil anti nõusolek hoonestusõiguse võõrandamiseks ja hoonestusõigusele hüpoteegi seadmiseks SEB panga kasuks.

Istungil tunnistati kehtetuks varasemate Pärnu Linnavalitsuse korraldusega väljastatud eraldi ehitusload parkimismaja ning juurdepääsu rajatise – rambi püstitamiseks ning väljastati uus ehitusluba Lai tn 7 ja Lai tänav T2 kinnistutele parkimismaja ehitamiseks Arhitektuuristuudio Siim & Kreis OÜ ning AS Pärnu EKE Projekt tööde kohaselt.

Pärnu esimese parkimismaja projekteerimisega tehti algust 2006 aastal korraldatud arhitektuurikonkursiga, mille tulemusena pälvis TEMPT esimese koha. Võistlustöö autorid olid Mihkel Urmet, Taavi Kuningas, Andrus Padu. Esialgne kava ei näinud ette suuremaid kaubanduspindasid. Järgnevatel aastel projekteeriti parkimismaja hoonet mitmeid kordi ümber ja esimesele korrusele kavandati ka suurt kauplust. 2009. aastal lubas linn rajada parkimismaja esimesele ja null korrusele kaubanduslikud ruumid. Tookord oli jutuks Maxima huvi. 2138 ruutmeetri suurusele kinnistule rajatavas hoones on kasulikku pinda ca 14 tuhat ruutmeetrit. Projekti tellijaks oli Win Markets OÜ, kes võitis linnavalitsuse konkursi 2006. aastal ja alustas ka ehitamist. Parkimismaja maksumuseks on varasemate teadete järgi arvestatud rohkem kui 80 miljonit EEK-i.

2010. aasta 15. detsembril kuulutas Pärnu Maakohus välja parkimismaja ehitanud OÜ Win Markets’i pankroti. Ettevõtte pankrotti taotles AS UniCredit Bank Eesti filiaal. Varem kaalus Win Marketsi vastu pankrotiavalduse esitamist ka Pärnu Linnavalitsus, kuna arendaja jättis nõutud tähtajaks leppetrahvina linnale maksmata 9 miljonit krooni, mis tulnuks tasuda parkimismaja valmimisega viivitamise eest.

Merko Ehitus Eesti ostis Win Marketsi pankrotivara avalikul enampakkumisel 1,22 miljoni euro eest tänavu 17. veebruaril.

Vastavuses planeeringuga tuleb parkimismaja ülemisele viiele korrusele rajada autoparklad ja juurdepääsu teed, lõpetada mitmesugused eritööd ja fassaadi viimistlemine. 2000-ruutmeetri suurusele 1. korrusele on kavandatud toidupood ja selle alla lauruumid ning muud ärilise otstarbega pinnad.