Kuue osapoole esindajad otsivad võimalust, et Pulli jaamas peatuvate reisirongide saabumine oleks seotud busside samaaegse peatumisega perrooni kõrval.

Perrooni taga võiks asuda busside ümber pööramise plats

Edelaraudtee AS müügijuht Annemari Oherd on väga rahul, et Pärnu-Tallinna raudteel asendati Tammiste jaam Pullile loodud uue peatusega. Mõne kuuga on Pulli jaama kasutavate reisijate arv neljakordseks kasvanud. Edelaraudtee Infrastruktuuri AS juhataja Rain Kaarjas usub, et reisijate arv suureneb märgatavalt veelgi, kui õnnestub tuua bussipeatus otse perrooni kõrvale ja busside sõidugraafiku saaks ühildada rongide saabumise ning väljumise aegadega.

Nädalapäevad tagasi tõi Pärnu Maavalitsuse transpordinõunik Avo Rahu ühise laua taha Sauga, Sindi, Paikuse omavalitsuste juhid ja bussifirma AS MTG esindaja, et koos arutada busside Pulli peatusesse suunamise võimalikkust.

Avo Rahu kinnitusel jõuti arutelu käigus kindlalt ühisele arvamusele, et liini nr. 40 bussid peavad hakkama Sindist sõitma neljal korral päevas üle Pärnu jõe silla Pulli jaama peatussesse.

Hommikune liin nr 40-2 hakkaks praeguse 6:45 väljumise asemel tööpäeviti Tallinna maanteelt sõitma 6:30 ja teeks Paikuselt 7 km pikkuse kõrvalpõike Tammurusse ning sealt tagasi läbi Sindi otse Pulli peatuseni, kuhu saabuks ca 7:24, seejärel 7:25 tagasi Tammeoja lõpp-peatusesse. Tammeojalt jätkaks buss kell 7:30 liikumist kehtiva graafiku kohaselt. Täpsustamist vajaks veel laupäevade ja pühapäevade lülitamine graafikusse. Tõenäoliselt tehakse liinile 40-2 puhkepäevadeks lisareisi tellimus.

Liin nr 40-5 väljumisega iga päev Tallinna maanteelt kell 9:00 sõidaks läbi Sindi otse Pulli rongipeatuseni, kuhu saabuks 9:36 ja seejärel jätkaks 9:40 teekonda Tammeoja lõpp-peatusesse, kust väljub kell 9:45 tavalisele marsruudile Tammeoja - Tallinna mnt.

Ka liin nr 40-5 väljumisega iga päev Tallinna maanteelt 16:30 sõidaks analoogselt eelkirjeldatud teekonnal läbi Sindi otse Pulli rongipeatuseni ilma esialgu Tammeojat läbimata. Pulli jaama saabuks 17:06 ning seejärel suunduks 17:08 Tammeojale, kust sõit algab kell 17:15 Tammeoja - Tallinna mnt liinil.

Liin nr 40-5 väljumisega iga päev Tallinna maanteelt 19:30 sõidaks samuti läbi Sindi otse Pulli rongipeatuseni, saabudes sihtpunkti 20:06 ja liiguks 20:08 edasi Tammeojale. Sealt alates kulgeks sõit väljumisega kell 20:15 liinil Tammeoja - Tallinna mnt.

Maakonnaliin nr 92-1, Vändra-Vihtra-Tori-Pärnu, läbiks Vainu peatuse asemel Pulli rongipeatust kell 7:10. Buss ületaks Sindi kohal silla ja tooks rongile ka Tammeojalt ja Tori suunalt sõitjaid ning jätkaks teed läbi Urge Pärnu suunas.

Maakonnaliin nr 90, Tori-Piistaoja-Kuiaru-Urge-Pärnu, sõidaks Urgelt mitte Urge tee peatusse, vaid Pulli rongipeatuseni kell 7:19. Edasi jätkaks teekonda läbi Vainu peatuse Pärnusse.

Täpsustamist vajavad veel võimaluse otsimine õhtusele tagasiteele Tammurust ning kahe edasi-tagasi sõidukorraga päevas Sindi-Pulli-Tammiste-Tallinna mnt ühendus, mis tuleks samuti siduda rongiaegadega ning klapitada Sindi rahva enamsoovitava ajaga ühenduseks Pärnu Ülejõe linnaosaga. Avo Rahu ettepanekul võiks selle uue liini nr olla 39.

Kui maavalitsuse, omavalitsuste ja liine teenindava bussifirmaga on jõutud kokkulepetes enamvähem lõpusirgele, siis oleks tarvilik ka Edelaraudteega mõningates detailides saavutada lõplik otsustus. Lõpuni lahendamata sõlmküsimuseks on jäänud Pulli jaamas autobusside ringi pööramise koha väljaehitamine ja selle ala hilisem hooldus.

Rain Kaarjas kinnitab, et Edelaraudtee oleks valmis autobusside peatumiseks vajaliku ala oma rahadega valmis ehitama, kui Pärnumaal jõutakse ühisele kokkuleppele busside liikumise osas nõnda, et see võimaldaks reisijatel rongile minnes või maha astudes hõlpsasti busse kasutada. Nüüd näibki, et asjad on hästi heade kavatsuste lõpliku kokkuleppe sõlmimiseks liikuma lükatud. Sauga vald on valmis eraldama maa-ala, mis on vajalik busside peatumiseks. Sauga vallavanem Vello Tiidermann selgitas, et praegu kuulub vajaminev maa eraomanikule, kuid see pole mingiks probleemiks. Omanikuga on juba asjast räägitud ja ta ei tee maatüki loovutamiseks mingit takistust. Sauga vald on nõus selle eest maksma. Juhul, kui Pärnumaa poolelt saab Edelaraudtee garantii ka selle kohta, et hiljem võtab peatuse hooldamise kulud enda kanda kas maavalitsus, Sauga vald, keegi kolmas-neljas või mõnel muul viisil, siis võiksid nad üsna kiiresti käivitada ehitustööd.

Rain Kaarjase ütlusel on Edelaraudtee väga huvitatud busside peatsest liikuma hakkamisest läbi Pulli jaama.