Tänasel Euroopa Komisjoni liikmete koosolekul Brüsselis kiidetakse heaks transpordivolinik Siim Kallase ettepanek luua spetsiaalne fond üle-euroopaliselt tähtsate transpordiprojektide rahastamiseks.

Kuivõrd raha on tegelikult napilt, siis näeb Kallase kava ette väga ranget sõela neile, kel tekiks võimalus saada juurdepääs Euroopa rahale juba eeloleva 2014–2020 finantsperioodi jooksul. Mõnigi projekt peab jääma ootama veel sellele järgnevat kümnendit.
Kui lugeda esmajärjekorda seatud projektidele esitatavaid tingimusi, seisab seal aga selge noogutus Balti riikide uuele Rail Balticule. Raha eraldatakse vaid „kõrgeimat üleeuroopalist lisaväärtust” tõotavatele kavadele. Sealhulgas peavad need arendama transpordikoridori, kus on „kolm transpordiliiki, kolm liikmesriiki ja vähemalt kaks piiriületust”. Ja viimaks: rahastatakse vaid neid projekte, mis on reaalselt võimalik valmis saada enne 2030. Uue Rail Balticu ehitamine Eestist Läti kaudu Leedu-Poola piirini sobib nende tingimustega justkui rusikas silmaauku.