Sindi neiu Hanna Kivila kuulub ühena nende tosina noore hulka, kellel õnnestus jätkata Rahvusooper Estonia programmiga “Estonia otsib ooperistaare” novembrist aprillini kestvas tasuta koolitusprogrammis.

Hanna Kivila oma kodus

Kevadel lõpetab Hanna (18) Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi. Samas koolis õpib ka Rael Rent (16), kellega koos Hanna ooperilaulmise salapärasust kompama asub. Kõik algas septembris, kui Estonia teatri komisjon mööda Eestit ringi sõites valis 97 soovija seast esmalt 30 võimalikku kanditaati. Hannal soovitasid konkursil osaleda ema ja isa ning sõbrannad, kuid peamine soovitaja oli Sütevaka muusikaõpetaja Aire Luhaoja, kellega koos on Hanna muusikaliselt arenenud alates Sindi Gümnaasiumist saadik, sest mõlema ühine tee on kulgenud samaaegselt kõrvuti nimetatud õppeasutustes. Aire Luhaoja pühendas mitu nädalat oma vabast ajast sellele, et konkursil osalemine tõepoolest edukalt kulmineeruks.

Otsustav hetk saabus 29 oktoobril, mil Hanna ootas koos 11 noormehe ja 18 neiuga oma esinemise järge. Lauljate järjekord määrati selle alusel kuidas konkursi patrooniks nimetatud Jassi Zahharovi klaasanumast loosisedelitele kirjutatud nimesid oma kõlaval häälel kuuldavaks hõikas. Kui Pärnus pidi Hanna eelvaliku tegemisel astuma pidevalt hindajate terava pilgu ette esimesena, siis peaesinemisel läks paremini ja asetus märksa tahapoole. „Nii oli parem, teiste esinemise pealt sai näha kuidas täpsemalt laval liikuda ja millele rohkem keskenduda,“ oli Hanna loosiga rahul. Püünele minekuks pidi olema ette valmistatud kaks laulu. Klaverisaatel esitati hitte muusikalidest, ballaade või laule rahvaviisidel, aga ka ooperiaariaid. Lauldi eesti, inglise, vene, saksa, prantsuse ja itaalia keeles. Üldjuhul ei pidanud siiski kahte laulu esitama, sest žürii valis eelnevalt ainult ühe välja. Hindamiskomisjoni ees esinemisi jätkus paariks tunniks.

Hanna arvates oli hindamiskomisjon väga esinduslik, kuna selle koosseisu moodustasid teatrijuht Aivar Mäe, lavastaja Neeme Kuningas, dirigent Jüri Alperten Pärnust, ooperisolistid René Soom, Jassi Zahharov, Heli Veskus, samuti Mart Mikk, Triin Ella, Ellen Maiste, Tarmo Eespere, Jüri Kruus.

„Mina laulsin siiski kaks laulu. Esmalt esitasin Schuberti "Ave Maria". Ilmselt jäid žürii liikmed millegi üle mõttesse või kahtlema ja nii paluti laulda teisena veel "West Side Storyst" pala "I Feel Pretty". Tundsin siis juba ennast palju kindlamalt ja kusagilt kostus isegi tugeva hüüatusena „vau!“. Laulmise kõrval pidi muudki tegema. Hanna oli ette valmistanud Doris Kareva luuletuse „Et olla daam, ma kannan kõrgeid kingi“. Näitlemisoskust demonstreerides pidid kõik suutma end kehastada hapukurgiks, Karmen Kassiks, mägikassiks, kassipojaks ja poegi kandvaks kassiks.

Hindajad ei tulnud algselt lubatud poole tunniga toime ja Hanna pidi võrdväärselt teistega jagama kannatamatut kannatalikkust teatri Valges saalis, et lõpuks siiski kuulda žürii otsust. Lisaks Pärnumaalt valituile pääsesid kursustele Edgar Tereping (21), Helen Männik (19), Rein Saar (20) ja Tambet Kikas (19) Tallinnast, Brey Velberk (19) Jürist, Kadri Kuusk (23) Virumaalt, Mariliis Einma (17) Paidest ja Raiko Raalik (19) Tartust. Pärast kümne nime teatavaks saamist selgus, et hiljem otsustati veel kaks lauljat juurde lisada. Nemad on Egert Aviste (17) Märjamaalt ja Elina Netšajeva (20), kes on tuntud ka saatest ”Eesti otsib superstaari”. Muide tema 2009. aasta esitust Rakveres hindasid kohtunikud liialt ooperilikuks.

Hanna leidis, et tema edu pandiks võis olla nii öelda poplaulust „rikkumata hääl“. Ta on laulnud küll varemgi solistina, aga rohkem siiski kooris. Erilise tänutundega meenutas ta Sindi Lasteaias laulmist õpetanud Helle Salumäed. Viiulit on Hanna õppinud Sindi Muusikakoolis 10 aastat, õpetajaks Merike Teppan-Kolk. Viiuli kõrvalt on ta omandanud klaverimängu ja mängib ka hiiu kannelt. Nüüd tuleb muusikakooli lõpetamine kasuks ooperi koolitusprogrammi läbimisel, kus on kavas ka noodiõpetus ehk solfedžo. „See ongi hakanud juba ununema,“ tundis Hanna aastate taguse õpingu kordamisest heameelt. Veel omandatakse koolitusprogrammi käigus vokaaltehnika oskuseid, plastilist liikumist, lava- ja näitekunsti. Samuti õpitakse itaalia keelt, mille omandamine ei peaks Hannale mingit raskust valmistama. Varem on ta õppinud ladina, hispaania, vene ja inglise keelt.

Esimese kursuse kogemus jäi möödunud nädalavahetusel selja taha ja kodutöödki on juba tehtud. „Reedel vaatasime sakslase Georg Friedrich Händeli ooperit “Julius Caesar”, mis kuulub koos „Alcina“, “Xerxese” ja “Rinaldoga” ühena kõige rohkem mängitava teosena helilooja populaarsemate loomingute hulka,“ rääkis Hanna vaimustunult 1724. aasta veebruaris Londoni King Theatre’s esietendunud barokkooperist, mis pole Estonia laval mitte eriti sageli esinev nähtus. Küsimusele enim muljet avaldanud laulja kohta nimetas Hanna kõhklematult Helen Lokuta nime. „Mängides Egiptuse kuninganna Kleopatra rollis riukalikku, siivutut ja meelast isikut, valdab Lokuta üllatavalt nauditavalt oma häält ühes ilmekate seadetega,“ arvustas ooperi vallas esimesi samme astuv Hanna elukutselise laulja võluvõimeid.

Kuid arvustuste koostamine ja kirjutamine kuulub samuti "OPERAtsioon VOX-i" õppekavasse. Kohustuslike arvustuste kirjutamiseks tuleb vaadata televisioonist või interneti vahendusel kanalit Mezzo, mis näitab üksnes oopereid. Iga nädal peab valima ühe ooperi, millest meeldiks arvustust kirjutada. Teksti pikkus on ca A4 lehekülg.

"OPERAtsioon VOX-i" läbimise järel lubatakse anda õpilastele võimalus Estonia lavatükkides kaasa löömiseks. Parimatele loodetakse leida lauluõpingute jätkamiseks Eestis ja väljapool riiki ka vajalik stipendium.

Hanna isa ütles, et klassikalise muusikaga tegelemine on tänapäeval säilinud vähestest tõsistest asjadest midagi sellist, millele tasub kindlasti pühenduda. Heiko ise laulab samuti meelsasti ja valmistab täiesti originaalseid idamaiste kõlavärvingutega pille, millega igal võimalikul juhul musitseerib. Hanna ema ütles tagasihoidlikult, et tema muusikaline kuulmine pole kõige parem, aga sellest hoolimata meeldib väga laulda ja oma laulmist ka kitarrikeeltel saata. Seda, et kogu pere on hästi musikaalne, kinnitab ka Hanna väikevend Karl, kes 2010. aasta laulukonkursil Sindi ööbik pälvis „Tuleviku lootuse preemiaga“ ära märkimist.