Mai kooli juurdeehitus avatakse rahvusvärvides lindi lõikamisega

Täna avati Pärnu Mai Kooli juurdeehitus, mis võimaldab mullu septembris alustanud linna noorimas õppeasutuses jätkata tööd ühes hoones.

Mai Kooli juurdeehitust kaunistab hästi kujundatud logo; lint saab Mai kooli juurdeehituse trepil lõigatud

Aasta tagasi, 16. jaanuaril otsustas Pärnu Linnavolikogu teha 1. augustist Ühisgümnaasiumi ja Hansagümnaasiumi vahel ümberkorralduse. Selle tulemusena eraldati esmalt Ühisgümnaasiumi põhikooli osa, mille baasil asutati 1. septembril põhikoolina tegutsemist alustanud Mai kool. Varem Hansagümnaasiumi direktorina töötanud Silja Kikerpill määrati Pärnu Mai Kooli direktori ametikohale.

Juunis alustati juureehituse ettevalmistustega tüüpprojekti järgi 1971. aastal valminud koolihoones. Ehituse ajal õppisid õpilased politsei- ja piirivalveameti valduses oleval kinnistul paiknevates sajandi vanustes sõjaväekasarmutes ja keskkonnahariduskeskuse majas.

Hoone ühekorruselisele tiivale ehitati teine korrus peale. Ligikaudu tuhatkond ruutmeetrit täiendavat põrandapinda andis juurde 7 uut klassiruumi, suure auditooriumi ja teisi tarvilikke ruume. Samuti valmis täiesti uus aula. Koolimaja sai ka lifti. Enam kui nädalapäevad tagasi sisseseatud õppehoones hakkab tänavu õppima 832 õpilast. Ehituse kogumaksumuseks kujunes 1,8 miljonit eurot. Pärnu linna osa on pool miljonit ning Haridus- ja teadusministeeriumilt ca 200 000 eurot. Peamine rahastaja oli Euroopa regionaalarengu fond.

Ehitajaks oli AS Remet.

„Loomulikult ei ole veel kõik asjad paika loksunud,“ ütles avapäeval kõnelenud Pärnu linnapea Toomas Kivimägi ja tõi näiteks Pärnu Postimehes lahatud probleemi riietehoiu kohtade nappusest. „Kindlasti on see mure õigustatud, aga parafraseerides klassikut tahaksin öelda, et kui riieteruum on ainus lahendust vajav probleem, siis just Mai koolis ma õppida tahaksingi,“ ütles linnapea. Kivimägi tänas abilinnapeasid Jane Metsa ja Meelis Kukke. Erilised kiitvad sõnad kuulusid tehnikamagister Reelika Mitrovskile, kes on olnud projektijuht. Temata poleks ilmselt täna veel avamispidu toimunud, kinnitasid linnapea kõrval veel mitmed teisedki sõnavõtjad nii ehitaja kui ka kooli poolelt.

Järge ootab koolimaja teise osa renoveerimine, milleks linnapea loodab võimaluse avanevat lähematel aastatel. Üle Eesti on Euroopa Liidu rahadest mõeldud põhikoolide korrastamiseks ca 100 miljonit, millest peaks jätkuma ka paarile Pärnu koolile. „Seda raha antakse esmajoones nendele omavalitsustele, kes on korrastanud gümnaasiumivõrgu. Sellega tuleme toime ja kui jätkub raha kahele koolile, siis Mai kool oleks nendest kindlasti esimene,“ kinnitas Kivimägi. Linna poolt sai kool kingituseks Pärnu ja Eesti lipud, mille tarvis olid juba lipuvardad hoone sissekäigu ette püsti aetud.

Direktor Silja Kikerpill tunnistas tänase päeva tähtsusest tingitud ärevust ja seepärast soovis ta kõne pidamise asemel lugeda teksti, mis peaks panema mõtlema, poisid, tüdrukud, õpetajad ja teised täiskasvanud: „Ärgake hommikul naeratusega… tervitades igat päeva austusega… isegi väikesi asju tehes hoida kogu aeg eesmärki silme ees… kohtuda inimestega huulil naeratus ja südames armastus… olla igal ajal sõbralik, lahke ja viisakas… heita õhtul puhkama, tundes väsimust, mis toob kaasa une ja rõõmu… nõnda soovin, et sinu ja minu päevad mööduksid.“

Lindi läbilõikamine toimus teisele korrusele tõusva trepi ees. Lindi lõikamisel osalesid õpilased Klaid Hännile, Triin Tjulkin, Ronja-Bianca Karula, Rondo Mikko ja linnapea.