11. augusti õhtul toimus Sindi Gümnaasiumi õuel taasiseseisvumise päevale pühendatud IT laulupeo „Ühtelaulmine“ esimene prooviesinemine. Kristel Reinsalu juhatusel lauldi laulu „Kunglarahvas“ ja mitmeid teisi hästi tuntud laule.

20. augusti taasiseseisvumise päeva sündmusega liitumise initsiatiivi võttis enda õlule Sindi Sõprade Seltsing, kes koordineerib pidupäeva korralduslikku külge. Piduõhtu ettevalmistavat korraldust juhib Anu Pikk. IT lahenduste ja muude tehniliste küsimustega tegeleb Sindi Gümnaasiumi majandusjuhataja Mart Nõmm. Oma vahendite ja praktilise abiga panustavad interaktiivse laulupeo kordaminekusse veel Sindi Seltsimaja juhataja Priit Kask, Sindi Linnavalitsus ja Eesti Lipu Selts.

Orgkomite aktiiv tahab anda taasiseseisvumise päeva tähistamisele laiema mõõte kui ainult piirduda Interneti vahendusel toimuva laulupeoga. Kavaga alustatakse kell 19.30. Sissejuatuse teeb Sindi laulukoor Slavjanotška, mida dirigeerib Tõiv Tiits. Seejärel kuuleb lühikest päevakohast ettekannet. Lisaks kavasse kirjutatud 8 laulu laumisele soovitakse ühiselt laulda eetriväliselt veel teisigi üldrahvalikke laule. Laulmisel tagavad õige viisi ja takti pidamise Sindi segakoori, ansamblite Šal-Lal-Laa ja Top Ten lauljate osalemine, mis suurendab kaasa laulmise kindlustunnet ka väiksemate lauluoskustega inimestele.Toimub öökino näitamine päevakohase filmiga. Süüdatakse elav tuli ja lehvivad kümned suured kandelipud.

Ühtelaulmisest lähemalt

Ühtelaulmine on üleriigiline sündmus, millest on kutsutud osa võtma kõik eestlased kogu maailmas, et üheaegselt ja ühiselt laulda ja tähistada Eesti Vabariigi de facto taastamise päeva. Suurejoonelisel sündmusel ühendatakse kaks Eesti oluliseimat tunnusmärki - laulmine ja IT innovaatilisus. Internetiülekande eest vastutab Elion ja telepilti vahendab Kanal 2. Ühtelaulmisel lauldakse 8 dirigendi juhtimisel 8 laulu. Need on „Kaunimad laulud“, „Kungla rahvas“, „Ärkamise aeg“, „Laul Põhjamaast“, „Tuljak“, „Ta lendab mesipuu poole“, ja „Sind surmani“.

Suure idee autor ja saatejuht on Aravete kultuurimaja juhataja Arlet Palmiste, kes on rääkinud, et taoline mõte mõlkus tal mõtetes juba mitmeid aastaid. Filmiprodutsent ja taasiseseisvumispäeva digilaulupeo produtsent Artur Talvik on kuuldavasti juba käesoleva aasta Eesti Vabariigi aastapäevast saadik ettevalmistavate mõtete ning praktilise teostusega tegelenud. Koorijuht Hirvo Surva on üks peakorraldajaist, kes on teinud laulude valiku ja leidnud teised 7 legendaarset dirigenti.

Nimetus „Ühtelaulmine“ on ülevõetud Veljo Tormise üle maailma tuntud folklooriseadelt „Ühtelaulmine”, millega avaldatakse sügavat austust kõrgesse ikka jõudnud tunnustatud heliloojale. Lihtne idee võimaldab kõigil üle maailma suures ühendkooris laulda, ka neil, kes ei soovi või ei saa kodunt välja tulla. Ka lauluoskust ei peeta esmatähtsaks. Ühislaulmist tahetakse korraldada sajas Eestimaa eripaigas. Ühtelaulmine väärib sündmusena Guinnessi maailmarekordite raamatusse kandmist.

Veel fotosid 11. augusti õhtust Sindi Gümnaasiumi õuel.