Sindi-Pärnu surve-kanalisatsioonikollektori ja Sauga valla Tammiste küla vee- ja kanalisatsioonisüsteemi uue torustiku paigaldamisega on jõutud projektist tegelike tööde teostamise algusesse: juba mõnda nädalat tehakse ettevalmistavaid kaevetöid ning Rakvere maantee ääres näeb suuri torusid.

Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondist kaasrahastatava ehituse käivitamiseks allkirjastati ehitusleping Sindi-Pärnu surve-kanalisatsioonikollektori rekonstrueerimise, Tammiste küla vee- ja kanalisatsioonitorustike esimese etapi ehitustööde teostamise ning omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenuste tellimise kohta käesoleva aasta augusti alguses.

Sõlmitud lepingu alusel peab konsortsium AS Merko Ehitus ja AS Merko Infra rekonstrueerima Sindist Pärnusse suunduva ca 11 kilomeetri pikkuse reovee survekollektori ja ehitama reovee ülepumpla. Töö tellija on OÜ Sindi Vesi.
AS Sauga Varahaldus rahastamisel ja tellimisel rajatakse sama konsortsiumi poolt Tammiste külas esimeses etapis ca 3,3 kilomeetri ulatuses ühisvee- ja kanalisatsioonitorustikke, mis annab võimaluse liituda ühisveevärgiga 64-l eramu omanikul või majandajal. Teise etapi ehitustööde hankega tahetakse kindlustada kogu ülejäänud Tammiste küla tiheasustuspiirkond vee- ja -kanalisatsiooni liitumise võimalusega. Uus hange on kavandatud järgmisele talveperioodile ja ehitusega soovitakse lõpule jõuda 2012. aastal.

OÜ Vealeidja asub osutama mõlema praeguse objekti ehituslepingu täitmise omanikujärelevalvet. Loetletud tööd ilma teise etapita peaksid kava järgi valmima 2012. aasta kevadeks ja rekonstrueerimistööde täielik kogumaht on käibemaksuta 40 154 388 krooni.

Hetkel ootavad Sindi inimesed aga pikisilmi Sindi linna vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööde lepingu allkirjastamist, milleni loodeti jõuda juba septembris, kuid on ikkagi veel protsessivate firmade poolt tehtud takistuste tõttu tänaseni tegemata.