Ain Keerup:

„Sindi Gümnaasium on juba mõndaaega mõista andnud, et ollakse eelkõige kogukonna kool. Seejuures on kogukonna ja kooli ajalugu väga olulised. Kooli vormimüts aga on üks osa kooli auväärsest ajaloost.”

Sindi gümnaasiumis otsitakse pidet minevikuga. Tavade kestvus ühendab tugevamalt kogukonnaliikmeid ja toimib sama edukalt kodukoha hariduselu väärtustamises. Mõned päevad tagasi rääkis Sindi gümnaasiumi arendusjuht Sigrid Jamnes kavatsusest võtta uuesti kasutusele vormimütsid, mis olid kasutusel ennesõjaaegsetel aastatel.

Kahjuks on mingil ajal kadumaläinud Sindi kooli kroonika, mille saatus seni teadmata. Nii tuleb mõningaid koolielu puudutavaid sündmusi selgitada kaudsete dokumentide põhjal. Esmaspäeval oli võimalus rääkida ajaloolise vormimütsi teemal Sindi muuseumis nii praeguse juhataja Heidi Vellendi kui ka endise juhataja Saima Piirsaluga. „Kaudsete dokumentide põhjal uurimist valitseb teatud oht eksimiseks,” rääkis Piirsalu, sest arhiividokumentidest ümberkirjutades on uurija teinud ilmseid vigu. „Näiteks halvasti loetavas käekirjas võib tahtmatult kohanime Lindi asemel lugeda hoopis Sindi,” selgitas kogenud muuseumitöötaja ja lisas, et arhiivimaterjalides töötamisel tuleb teinekord kasutada ka loogilist mõtlemist, mingil määral ka vaistu.

Muuseumi fondis puuduvad fotod, millelt oleks selgelt ja suures plaanis näha vormimütsid. Kindlalt on teada, et 1935. a. 11. oktoobril peetud lastevanemate koosolekul võeti õpilaste vormiriietuse suhtes vastu protokollitud otsus. Poistele nähti ette samavärviline nokaga müts valge paelaga mütsirummul. Mütsi lae ümbermõõt on 10 cm laiem rummu ümbermõõdust. Vasakul küljel valgel paelal on koolimärk. Tütarlaste vormirõivaks otsustati teha tumesinine kittel beeži krae kätistega. Poiste jaoks peeti soovitavaks õmmelda edaspidi põlvpüksid, lahtine kuub ja võimalikult tumedavärviline särk kaelasidemega. Poiste vormiriiete värv jäeti vabalt valida, kuna Sindi oludes, kus vanemad said odavamalt riidesorte osta, polnud võimalik teha teatud värvide eelistust sunduslikuks. Mainitud normid vormiriietuse suhtes kinnitas õppenõukogu. Mütsile kinnitatud märgi näidis muuseumil puudub. Samuti pole ka mütsi.

Varajasemal perioodil Sindi Ministeeriumikoolis vormiriietus puudus. Polnud isegi vormimütsi. Huvitav on teada, et ministeeriumikoolis kandsid teatud juhtudel õpetajad põlvini ulatuvat tumesinist kuube, mille küljes olid kuldnööbid. Vormi kanti tähtpäevadel, inspektori külaskäigul ja eksamite ajal. Kuna ministeeriumikool oli riigi kool, siis peeti ka õpetajaid riigiametnikeks.

Sindi gümnaasiumis ajaloolise vormimütsi toetuseks sõnavõttes tsiteerin esmalt August Kaske.

„Lõpuks tunnustus Sindi Ministeeriumikoolile: kuigi Sindi koolil mõningaid puudusi oli ja kõik õpetajad oma ülesannete kõrgusel ei seisnud, oli Sindi kooli alus siiski väga tubli, mida näitab asjaolu, et nii palju elus edasijõudnud inimesi on Sindi koolidest (mitte ainult Ministeeriumikoolist, vaid ka varasematest koolidest) ellu läinud. Terve rida poliitikuid, majandus- ja tehnikamehi, haridus- ja teadusmehi, kunstnikke, kooliõpetajaid on alustanud Sindi koolist. Sindist on võrsunud ministreid ja suurärimehi, tööstureid ja teaduste doktoreid, haridustegelasi ja professoreid,” kirjutas Sindi Ministeeriumikooli mälestustest August Kask, kelle sünnist möödus käesoleva aasta 7. aprillil 120 aastat. Tunnustust väärivate Sindi inimeste nimistusse võib julgelt kanda ka August Kase, kes on elanud imepäraselt aktiivset elu ja selle kõrvalt suutnud talletada väga suures mahus isiklikke mälestusi Sindi elust.

Olgugi, et sümbolimärki kandev vormimüts pole olnud kasutusel Sindi hariduselu tekkeperioodi algusest saadik, tuleb siiski hinnata tahet pöörduda tagasi sümbolite kujunemise algusloo juurde - sinna, kus midagi oli juba loodud. Nõnda saavad tänased õpilased sirutada terekäe ka oma kaugetele koolivendadele ja õdedele minevikku, et mitte unustada ajalugu.

*

Allpool on ka Sindi Gümnaasiumi direktor Ain Keerupi arvamus:

Sindi Gümnaasium on juba mõndaaega mõista andnud, et ollakse ju eelkõige kogukonna kool. Seejuures on kogukonna ja kooli ajalugu väga olulised. Kooli vormimüts aga on üks osa kooli auväärsest ajaloost.

Sindi Gümnaasium tänab juba ette kõiki, kes saavad meid aidata ajaloolise tõe väljaselgitamisel. Oodatud on igasugused vihjed isiklikest mälestustest ja ajaloolistest fotodest. Kui tekib kõhklusi mälestuste olulisusest või fotode kvaliteedist, tasub nendest siiski teada anda. Killukestest on võimalik kokku saada täiuslik pilt.

Seejuures pean kohe lisama, et meie praegune huvi kooli endisaegse vormimütsi vastu ei tähenda otsekohe selle uuesti kasutuselevõttu. Aga see võib seda tähendada. Kui koolipere on ühiselt selle teema enda jaoks läbi arutanud ja leidnud, et see on vajalik, siis see vormimüts ka tuleb.