Ettevõtluskonto on mõeldud füüsilistele isikutele, kes pakuvad oma teenuseid ja kaupu kõrvaltegevusena ning kellel ei ole suuri kulusid töövahenditele. Priit_Myrk

Ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seadus peaks soodustama mikroettevõtlust ja parandama mikroettevõtjate maksukäitumist. Seadus on mõeldud selleks, et inimesed, kelle igapäevatöö ei ole ettevõtlusega tegelemine, aga kes seda siiski väikeses mahus soovivad teha, saaksid oma teenitud tulu pealt tulumaksu võimalikult lihtsalt ja kiirelt riigile ära maksta.

Avalehele
1 Kommentaari