Risto Sepp

"Sissetulekuks loetakse eelkõige võlgniku töötasu või muud sellesarnast tasu.
Arestida ei tohi ühe kuu palga alammäära või vastavat osa nädala või päeva sissetulekust.
470 euro suurune osa peab jääma kätte ainult siis, kui võlgnik töötab täistööajaga.
Võlgnik peab selleks kohtutäiturile esitama vabas vormis avalduse ning tõendama oma igakuist sissetulekut kas pangakonto väljavõtte või töölepingu esitamisega.
Me ei tohi arestida riiklikke toetusi, hüvitisi (ka vanemahüvitist!), elatist ega pensione. On ka mõni erand.

Näiteks töövõimetustoetusele või vanemahüvitisele saab panna aresti."

Avalehele
116 Kommentaari
Loe veel: