Kõik on tore, kuid avastasime, et eelmine omanik, kes meile selle maatüki koos majaga müüs, sõitis kinnistule pika ringiga, nii üle 10 kilomeetri suurelt maanteelt. Samas on võimalik suurele teele pääseda tunduvalt lühemat teed pidi – ainult 3 km sõites. Paraku läheb see lühem teelõik läbi võõra maatüki ehk läbi naabri kinnistu. Eelmine omanik oli naabritega tülis ja naaber keelas tal lühemat teed kasutada.
Jurist: "Esiteks tuleks teeregistri andmete põhjal välja selgitada, kas naaberkinnistut läbiv tee on eratee või avalikult kasutatav tee. Kui selgub, et see on avalik tee või avalikult kasutatavaks määratud eratee (kui kohaliku omavalitsuse ja maaomaniku vahel on sõlmitud sellekohane kokkulepe), ei ole kinnistu omanikul tulenevalt asjaõigusseadusest õigust läbipääsu takistada."

Avalehele
0 Kommentaari
Loe veel: