Maa-amet muudab piiriandmed täpsemaks ja üheselt mõistetavaks. Viio Aitsam

Maa-amet hakkab kaasajastama katastriandmeid, millega piiriandmed, pindala- ja kõlvikuandmed muutuvad täpsemaks. Piir looduses ei muutu ja muudatused tehakse registri korrastamise eesmärgil.

Avalehele
3 Kommentaari
Loe veel: