“Inimestel ei ole võimalik nõuda puudujäävaid ruutmeetreid, sest looduses ei ole neid kunagi olnud. Seega ei saa olla riik tekitanud registriandmete korrastamisel varalist kahju,” selgitab maa-amet. Maaüksuste andmed on muudetud nüüd täpsemaks. Lauri Semevsky

Maa-amet korrastas eelmise aasta lõpul maa-andmeid, vastavalt maakatastriseaduse (MaaKatS) muudatustele. Pindala muudeti 327 201 üksusel ehk 46,33% katastriüksustel. Kõlvikute sihtotstarvet muudeti aerofotode alusel, mis tõi kaasa ebatäpsusi ning pretensioone.

Eesti Omanike Keskliit ja Eesti Kinnisvarafirmade Liit saatsid selles osas pöördumise maa-ametile tänavu 22. märtsil.

Avalehele
8 Kommentaari
Loe veel: