Madis Veltman

Eesti Energiast teatati mulle, et majaomaniku nimele ei saa elektrilepingut teha, kuna praegune elektrileping on teise inimese nimel. Ja kui see inimene ei loobu oma lepingulisest suhtest, polegi midagi parata. Palun selgitage, kas see on seadusega kooskõlas, et majaomanik ei saa ise oma maja elektri eest maksta? Kuidas seda vastuolu lahendada?
"Arveid võib maksta iga isik. Arvete maksmiseks ei pea olema võrgulepingu omanik.
Juhul kui mõnel inimesel, kellel ei ole enda nimel elektri- ega võrgulepingut (näiteks pereliige, üürnik), on soov tasuda mõnda konkreetset elektriarvet, siis soovitame pöörduda meie klienditeenindusse, et leida kõigile osapooltele sobiv lahendus."

Avalehele
33 Kommentaari
Loe veel: