Anni Õnneleid

Sotsiaalkindlustusameti makstavad hüvitised, mis kuuluvad tulumaksuga maksustamisele, on järgmised:

pension, kahjuhüvitis, vanemahüvitis. Tulumaksuga maksustatavad on ka väljamaksed pensioni II ja III sambast.
Sotsiaalkindlustusameti makstav töövõimetuspension on tulumaksuga maksustatav, see pension läheb aastatulu arvestusse ja mõjutab maksuvaba tulu suurust.
Kui saate töötukassalt töötuskindlustuse hüvitisi, on see teie maksustatav tulu.

Avalehele
9 Kommentaari
Loe veel: