Õe või arsti väljastatud täpne tõend vajalike abivahendite kohta aitab patsiendil kasutada riiklikku soodustust. Andres Putting

Seni said abivahendi määramisel olla abiks pere- ja eriarstid. Alates 1. juulist saavad abivahendi jaoks vajaliku tõendi väljastada ka kõik õed, kes on läbinud vastava täiendkoolituse.

Õe või arsti väljastatud täpne tõend vajalike abivahendite kohta aitab patsiendil kasutada riiklikku soodustust. Abivahendikeskusesse pöördudes on abivajajal vaja võtta kaasa lisaks talle väljastatud tõendile või rehabilitatsiooniplaanile ka oma isikut tõendav dokument, isikliku abivahendi kaart, puuet või töövõime kaotust tõendav dokument (nt otsus, puudekaart, töövõimekaart vm) selle olemasolul ning 18–26aastase õppiva noore puhul ka tema koolitõend.