Andres Putting
Nõukogude perioodist teame hooneühistuid kui elamukooperatiive. Tänapäevasel kujul tegutsevad allesjäänud sajad ühingud 2004. aastast vastu võetud hooneühistuseaduse alusel. Hooneühistu on tulundusühistu, mille eesmärk on hoone valmis ehitamine, selle andmine ühistu liikmete kasutusse ning hoone ja krundi valitsemine. Ühistu eesmärk ei ole tulu jagamine oma liikmete vahel ja selle poolest erineb see äriühingutest. Hooneühistu kaudu võib omada elamut, aga levinud oli ka kunagiste garaažikooperatiivide ümberkorraldamine hooneühistuteks. Hooneühistu puhul on hoone ja maatüki omanik juriidiline isik ning korteri või garaažiosa valdajatele kuulub liikmelisus ühistus. Seega ei ole hooneühistu liige korteri omanik, vaid üksnes selle kasutaja. Kuidas siis hooneühistut korteriühistuks ümber kujundada? Esmalt tuleb küsida, miks peaks sellise juriidiliselt keeruka reformi üldse ette võtma.
Avalehele
1 Kommentaari