Kui tehnorajatis võimaldab kaitsevööndis maa sihtotstarbelist kasutamist, väheneb ka maaomaniku talumistasu poole võrra. Hendrik Osula

Talumistasud tõusevad küll mitu korda, kuid kahjuks ei vasta need siiski maaomanike ootustele. Tasu katab eelkõige kaitsevööndis tasutavat maamaksu ja pakub mõningat lisahüvitist maakasutuse eest.

Avalehele
0 Kommentaari
Loe veel: