Vastaspooltele pakutakse töövaidluste puhul uudse võimalusena lepitusmenetlust ja kompromissi. Shutterstock

Seni on töötülide puhul vastaseid lepitatud 1996. aasta septembrist kehtinud individuaalse töövaidluse lahendamise seaduse järgi, aga see on ilmselgelt ajale jalgu jäänud.

Nii pakubki jõustuv seadus paindlikumaid võimalusi, näiteks lepitusmenetlust, kompromissi kinnitamist ja kirjalikku menetlust. Uuest aastast saab töövaidluskomisjoni poole pöörduda ka kollektiivlepingu täitmisest tuleneva vaidlusega, sellise nõude saab kõigi nimel esitada üks töötaja. Lahendada saab Eestisse lähetatud töötaja ja tema tööandja vahelistest töösuhetest tulenevaid nõudeid, kus tuleb arvestada ka välisriikide õigusega.

Avalehele
0 Kommentaari