Projektid võivad keskenduda ka näiteks laste liikumisaktiivsuse edendamisele. Andres Putting

Projektid võivad keskenduda abivajavatele lastele, positiivsele vanemlusele, vanemaealistele, omastehooldajate toetamisele, aga ka näiteks võrdse kohtlemise edendamisele, laste liikumisaktiivsuse edendamisele, vaimsele tervisele, vigastuste ennetamisele jne.

Väikeprojektide taotlusi võtab vastu Riigi Tugiteenuste Keskus. Projekte rahastatakse hasartmängumaksu laekumisest.

Toetust on võimalik taotleda kindlaks ajavahemikuks ühe või mitme tegevuse elluviimiseks. Erandina on sel korral toetuse maksimaalne suurus senise 10 000 euro asemel 35 000 eurot. Taotlusvooru kogumaht on 400 000 eurot.