Kui praeguses süsteemis väheneb toimetulekutoetus juba esimesel palgapäeval, siis uuesti tööle asumise soodustamiseks tahetakse anda inimestele üleminekuaeg nii, et kohe ei võeta toetust ära. Vastavad seadusemuudatused on sotsiaalministeerium saatnud kooskõlastamisele.
Töötamise soodustamiseks tehakse erand neile, kes on viimase kahe järjestikuse kuu jooksul saanud toimetulekutoetust ilma töist tulu omamata. Kui inimene asub tööle, siis esimese kahe kuu jooksul ei arvata tema teenitud töötasu sissetulekute hulka ning seejärel järgmise nelja kuu jooksul arvatakse toimetulekutoetuse arvestamisel sissetulekute hulka ainult pool teenitud töötasust.
Valitsuskabinetis kokkulepitu järgi näeb eelnõu ette vajaduspõhise peretoetuse kaotamise.

Avalehele
0 Kommentaari
Loe veel: