Elektroonilise andmevahetuse käivitamisega jõuavad surmaga seotud andmed kiirelt rahvastikuregistrisse ning surma põhjuste registrisse. Andres Putting

Juulikuust alates pole lahkunu lähedasel enam tarvidust surma registreerimiseks pöörduda kohaliku omavalitsuse perekonnaseisuametniku poole.
Surmatõendi annab nüüd välja raviastusus.
Töötuskindlustusmakse määr jäetakse järgmiseks neljaks aastaks senisele tasemele ehk 2,4 protsendile.

Avalehele
4 Kommentaari
Loe veel: