Alanud aastast on suurenenud trahvid töötervishoiu ja tööohutuse reeglite rikkumise eest. Ago Tammik

Kui eelmisel aastal tuli töötaja suunata tervisekontrolli tööle asumise esimesel kuul, siis nüüd saab seda teha töötamise katseajal ehk nelja kuu jooksul.
Kui seni tuli tööandjal esitada tööinspektsioonile raport kõigi tööõnnetusjuhtumite kohta, siis alates 1. jaanuarist tuleb esitada raport vaid juhul, kui juhtus raske või surmaga lõppenud tööõnnetus või kerge tööõnnetus, mille tagajärjel töötaja jäi töövõimetuslehele.

Avalehele
0 Kommentaari
Loe veel: