Foto: Shutterstock

Alles hiljuti tegi The Health Clinic avalikuks oma uusima programmi, mis kannab kõlavat ning lubavat nimetust “Poole Kergem Elu”. Tegemist on kõige terviklikuma bariaatriaprogrammiga, mille tulemu- sena on inimesel võimalik kaotada enam kui pool oma kehakaalust, kuid vajadus edukamate kaalukaotusmeetmete järele on selgelt olemas, sest tõsine ülekaal ning sellest tingitud rasvumine on ohtlik haigus, mis painab täna- päeva arenenud ühiskonda.

Probleemi nimetus on küll “ülekaal” ja “rasvumine”, kuid selle tähendus on midagi hoopis olulisemat - lühenenud elu. Me kipume unustama, et maailmas on ainult üks tõeliselt väärtuslik vara; meie aeg, sest elades pikendada ja hoolitseda selle eest, et see on kulutatud kvaliteetselt, mitte märkamatult ja niisama möödaminnes. Kõik teavad, et suitsetamine on tervisele halb, et see mitte ainult ei või tappa, vaid tapab ja just sellepärast on suitsetamise populaarsus kahanevas trendis. Täpselt samamoodi teavad kõik, et ülekaalulisus on halb, et see mõjub kehvasti tervisele, enesetundele ja enesehinnangule, kuid kaugeltki mitte kõik ei anna aru, et ülekaal ja rasvumine võib olla samasugune surmaotsus nagu ahelsuitsetamine.

Milles on kurja juur, ehk kuidas on võimalik, et kehakaal niivõrd hullusti käest ära läheb?

Nagu elus ikka - mida suurem on probleem, seda mitmetahulisem see on ja seda raskem on panna näppu peale ühele konkreetsele algpõhjusele. Inimloomuses on veeretada süüd ära enda pealt. “Ma olen selline, sest mu vanemad olid sellised”. Kui küsida vanematelt siis tuleb vastus sarnane või sama. See on isegi omamoodi poeetiline, sest kui piisavalt kaugele minevikku vaadata jõuame me välja Aadama ja Eevani ja õunasöömiseni - Eeva süüdistab Aadamat, Aadam madu. Kui Jumal mao käest aru pärib, on madu vait - sest madu on jumala vasak käsi ja kuidas sa ikka iseennast vastutusele võtad. Nagu öeldud - poeetiline. Rääkides rasvumisest on vastuseid, selgitusi ja põhjendusi mustmiljon ning mida umbmäärasemad need on, seda tugevamini neid ettekäändeks tuuakse - “geenid”, “stress”, “pole aega treenida”, “dieet ei sobi” jne.

Hea uudis on see, et rasvumine ja ülekaal on probleemid - hea uudis on see just seetõttu, et probleemid on iseenesest lahenduva iseloomuga, tähtis on vaid välja selgitada algpõhjused. Nagu enamik sääraseid probleeme - peituvad algpõhjused sügaval inimese mõtlemises ja harjumustes. See tõsisasi oli ka inspiratsiooniks “Poole Kergem Elu” bariaatria tervikpaketi väljatöötamiseks.

Miks on “Poole Kergem Elu” kõige terviklikum bariaatriaprogramm maailmas?

“Poole Kergem Elu” kontseptsiooni raames on bariaatrilise kirurgia protseduur käsitletav vaid ühe aspektina tootest - see võimaldab hoida kokku aega ning oluliselt kiirendada tervenemisprotsessi, füüsiliselt piirates võimalust tagasilanguseks. Antud tootekontseptsioon on märgiline ning selgelt eristuv tavapärastest kaalukirurgia protseduuridest just seetõttu, et pakett pakub terviklikku lahendust, mille esmane direktiiv on lahendada aluspõhjuseid, mis on viinud inimese olukorrani, kus on vajalik kirurgiline sekkumine kehakaalu vähendamiseks.

Põhjus, miks toote nimi on “Poole Kergem Elu”

Nimevalik on tingitud sellest, et me pakume midagi enamat kui kaotust kilogrammides ja keha rasvaprotsendis; see annab inimestele tööriistad ning juhised, mis võimaldavad neil suhtuda endasse ning ümbritsevasse positiivsemalt, enesekindlamalt ning oluliselt elujaatavamalt. Eesmärk on muuta inimese elu paremaks läbi üleliigse eemaldamise. Üleliigsena ei tule hetkel käsitleda pelgalt kilogramme, vaid ka negatiivsust, pessimismi ning üleüldist minnalaskmisementaliteeti, mis on lubanud antud probleemil niivõrd kaugele areneda.

Keha ja vaim on lahutamatud ning The Health Clinic mõistab seda. Just seetõttu ongi loodud selline unikaalne toode - programm, mis kergendab keha ning rikastab vaimu; mille tulemusena on edasine elu piltlikult öeldes poole kergem.

Kuidas saavutada “Poole Kergem Elu”, ehk kuidas see uus ja innovaatiline terviklahendus toimib?

Piltlikult näeb programm välja selline: OTSUS › MEELESTATUS › PROTSEDUUR › JÄRELHOOLITSUS › TULEMUS

Otsus

Otsust oma elu muuta ei saa teha inimese eest mitte keegi teine, kuid niikaua kui suust soe õhk välja käib on areng võimalik. Otsus liituda pakutava teenusega on vaja inimesel ise ära teha. Kui otsus kontroll oma elu üle endi kätesse võtta on tehtud, on The Health Clinic ühes oma spet- sialistide ning kogemusega inimesel toeks igal sammul

Meelestatus

Olles langetanud otsuse liituda “Poole Kergem Elu” programmiga on vaja häälestada inimese mee- lestatust. Mida vanema inimesega tegu on, seda raskem see ülesanne on ning see saab toimida üksnes siis, kui inimene on avatud muu- tumisele - samas, kuna ta on juba registreerinud ennast programmi, võib eeldada, et pinnas muutuseks on olemas. Pisikesed kõrvaltege- vused ning lisandväärtused, mida “Poole Kergem Elu” programm pakub tõlgenduvad edukaks tulemuseks. Meelestatuse mõjustamine jätkub ka järelhoolitsuse vältel.

Protseduur

Iga inimene on individuaalne ja seetõttu on ka sobilikke protse- duure erinevaid. Täpselt õige ning sobiliku protseduuri soovitab kirurg ning otsus langetatakse üheskoos patsiendiga. Lisaks toitumisele on oluline ka kehaline aktiivsus.

Järelhoolitsus

Bariaatrilise kirurgia protseduur tähendab iseenesest elumuutvat otsust - eeskätt tähendab see, et muutma peab oma toitumisharju- musi. Just seetõttu on programmi kaasatud ka kliinilise toitumise spetsialist Anni Laas - kelle ülesanne on individuaalselt igale patsiendile arves- tada välja, kui palju ning milliseid erinevaid toitaineid inimene vajab. Rääkides toitumisest on see vaid pool lahendusest. Teine ja sageli olulisem pool on oskus nimetatud toitainetest ka maitsvad toidud valmistada. See on Erik Orgu ülesanne, kes on loonud Anni Laas’i ettekirjutuste põhjal maitsvad menüüd. Täiendava lisandväärtusena on osa “Poole Kergem Elu” programmist ka personaalsed konsultatsioonid Erik Orguga.

Lisaks toitumisele on oluline ka kehaline aktiivsus. “Poole Kergem Elu” programm tähendab, et inimene saab pooleaastase liikmestaatuse valitud spordiklubis, esmased sportimistarbed ja personaalkonsultatsiooni treeneriga.

Mis teeb “Poole Kergem Elu” programmi tõeliselt eriliseks on aga see, et lisaks füüsilisele, on hoolika tähelepanu all ka inimese vaimne tervis, meeleseisund ning motivatsioon - sest just vaimne osa annab inimesele jõudu edasi liikuda, kui uued elumuudatused rasked näivad.

Liitudes programmiga, saab osaline ühes põhjalike toitumis- ja teejuhiste ning retseptiraamatuga kaasa ka raamatuid mida lugeda, filme mida vaadata ning muid tõhusaid motivatsioonitööriistu - kõik eesmärgiga tugevdada vaimu, panna inimene vaatama sügavamale iseendasse ning mõistma, milleks tegelikult võimelised ollakse.

“Poole Kergem Elu” on uuendus, mida lugematu hulk inimesi on vajanud suure osa oma elust. See on vastus küsimustele, mida paljud ei ole osanud veel küsidagi ja see on lahendus, mis toodab tulemusi. Esmane eesmКrk on programmil küll aidata inimesel kaotada suur hulk kaalu märkimisväärselt väikese ajaga - mis juba iseenesest võib olla elupäästev. Kaugem eesmärk on aga inspireerida inimest uuele ning täisväärtuslikule elule. Muuta mitte ainult keha, vaid kasvatada ka vaimu ja seeläbi pakkuda rikkalikumat ning elujaatavamat homset ning edasist.

Paljude jaoks on kahtlemata oluline ka see, et see programm on kättesaadav sisuliselt kõigile - paindlikud makselahendused võimaldavad selle suure ning elumuutva protseduuri eest tasuda pea et märkamatult, mitte et elule ja tervisele hinda oleks võimalik määrata.