Timber.ee

Olete kindlasti kuulnud, kuidas tuttavad, sugulased või vanemad on kurtnud, et neile kui metsaomanikele helistatakse ja soovitatakse oma metsakinnistu maha müüa? Tüütud helistajad on oma töös muutunud äärmiselt jultunuks ning üldjuhul pakuvad metsa väärtusest ainult poole, tuues ettekäändeks erinevaid puudusi või metsa seisukorda, mis hinda alla viivad. Metsa kokkuostjad ja spekulandid teavad väga täpselt, mis selles metsas toimub, mis puudega on tegemist ning mis on selle metsa tegelik hind. See tegelik hind jääb aga enamasti omanikule saladuseks.

Selge on see, et enamik Eesti metsaomanikke ei ole aktiivsed metsamüüjad ning ei ole sellest tulenevalt kursis ei turunõudluse ega hindadega. See muudab passiivsed metsaomanikud vahendajatele väga magusaks saagiks, kuna tihti rahulduvad müüjad üsna kergekäeliselt pakutud summaga – parem raha taskus kui mingi mets murena kukil.

700 edukat raieõiguse ja metsamaa müügitehingut


Tavaline metsa raieõiguse müük käib Eestis nii, et esiteks tellitakse metsakorraldajalt igale metsale aus ja kõikehõlmav metsamajandamise kava, mis annab selge ülevaate, millest konkreetne mets koosneb ning mida oleks seal vaja lähemas ja kaugemas tulevikus teha. Kui on soov metsa aga müüa, tuleb omanikul järgmisena täita metsateatis ja selle kinnitamise järel keskkonnaametis ongi võimalik raieõigust müüa. Alati tekib aga küsimus, kuidas, kellele, mis hinnaga?

Timber.ee enampakkumiskeskkond ongi loodud justnimelt selle eesmärgiga, et kõik metsatehingud oleksid konkreetsed, lihtsad ja kõigile osalistele selged – selged nii metsaomanikule kui ka metsa ülestöötajatele. Konkreetse metsa raieõiguse hind selgub avatud ja ausal enampakkumisel ning Timber.ee vastutab kogu protsessi vältel ka tööde kvaliteedi ning rahade õigeaegse laekumise eest.

Piltlikult tähendab see, et kui enampakkumine on lõppenud, ei saa oksjoni võitja enne raieõiguse eest rahade ära maksmist ühtegi dokumenti ega minna raiet teostama. Timber.ee kogemused näitavad aga, et kuna ostuhind peegeldab metsa vastava hetke turuhinda, on ostjal üsna kiire tehingu realiseerimisega ja raha laekub müüa arvele kiiresti.

Timber.ee oksjonikeskkonna kaudu on edukalt sooritatud enam kui 700 enampakkumist, kogusummas rohkem kui 15 miljonit eurot. Tunduvalt tähelepanuväärsem on aga fakt, et enamik metsamaid ja raieõigusi müüdi oksjoni kaudu 10% kuni 40% kõrgema hinnaga, kui seda oli nii müüja soovitud alghind kui ka turu keskmine hind.

Põhjus selleks on väga lihtne: Timber.ee keskkonda on ühendatud 200 Eesti parimat ja usaldusväärsemat metsaettevõtet, kes pannakse piltlikult igal oksjonil omavahel võistlema – ainult nii selgub iga metsatüki tegelik turuväärtus vastaval ajahetkel.

Timber.ee enampakkumistel saab võita aga ainult oma tegevuse hästi korraldanud ja optimeeritud logistikaga ettevõte, kellel on paremad võimalused metsamaterjali realiseerimiseks ning soodsamad võimalused transpordi korraldamisel. Mida suurem on sääst ettevõttele ülestöötamiselt ja logistikalt, seda kõrgemat hinda saab metsa eest ostmisel pakkuda.

Timber.ee on metsaomaniku poolel


Teine oluline põhjus, miks Timber.ee loodud sai, oli reaalsus, kus erametsaomanikul puudus võimalus saada objektiivselt teada, kas metsa eest pakutud hind on parasjagu kõrgeim, kas ostja maksab raha metsa eest ära õigel ajal ning kas pärast tööde lõppu jäetakse ka metsaalune heasse korda. Lisaks oli varem jäetud metsaomanik oma müügiprotsessiga ka ihuüksi, sest iga järgmine ostu-müügitehingusse kaasatud pool tõmbas n-ö tekki enda poole – mitte kunagi aga müüjaga samas suunas.

Timber.ee on praegu Eestis ainus ettevõte, kes on kogu metsamüügi protsessi vältel ainult ja täielikult metsaomaniku poolel. Enampakkumise korraldaja huvid ühtivad ju metsaomanike huvidega – saada metsa raieõiguse eest kõrgeim võimalik hind ja korralikult teostatud tööd. Mida kõrgem on müügihind enampakkumisel, seda kõrgmaks kujuneb ju ka Timber.ee viieprotsendiline tehingutasu.

Timber.ee pakub klientidele ka kompetentset metsainfot


Timber.ee keskkonnas saab oksjoni korras müüa nii raieõigusi kui ka terviklikuna oma metsamaad. Selleks on loodud kaks erinevat süsteemi: raieõiguste müük on avalik ja kõigile nähtav enampakkumine, kus iga hinnapakkumine on konkurentidele näha. Metsamaad müüakse aga kinnisel enampakkumisel, kus kõik pakkumised avatakse korraga ühel kindlal kuupäeval. Ettevõtte loojate hinnangul tagab see mõlemal juhul kõige läbipaistvama ja ausama tehingu ning kõrgeima võimaliku hinna.

Timber.ee ei ole aga ainult online-süsteemi arendav ettevõte, vaid metsandusalane kompetentsikeskus, mille poole pöördudes saab metsaomanik igakülgset ja objektiivset abi. Omanikul aidatakse tellida nii metsamajandamise kava kui ka aidatakae metsateatise esitamisega. Konkreetsele ja läbipaistvale müügiprotsessile lisaks on Timber.ee-st olulisim abi metsaomanikule nõuandjana, kes hindab objektiivselt, millal üldse on kasulik oma metsa müüa.

Erinevalt üldisest arusaamast on metsal ja selles leiduval puidul aasta eri aegadel erinev hind ja nõudlus. Timber.ee omab seda infot ning näeb ka oma süsteemist, millisele puidule on nõudlus kohe praegu ja millisele näiteks kuue kuu pärast. Nii on võimalik ajastada metsamüüki ideaalseimatele tingimustele. Igal juhul võtke Timber.ee inimestega ühendust ning saate alati kompetentset ja ausat abi igas metsaalases küsimuses.

Suurte metsaomanike usaldus


Viie aastaga enam kui 700 läbiviidud enampakkumist annavad peaasjalikult tunnustust sellest, et kliendid usaldavad Timber.ee tööd ja enampakkumisi. Ettevõttel on siduvad (leppetrahve sisaldavad) lepingud Eesti tublimate metsaettevõtetega ja Timber.ee enampakkumistel müüvad oma raieõigusi regulaarselt näiteks pooled Eesti kümnest suurimast erametsaomanikust.

Samuti müüvad Timber.ee kaudu oma metsa erinevad suuremad ja väiksemad investeerimisfondid, ka kirikud, kohalikud omavalitsused, RMK töötajad ja teinekord ka metsaettevõtted ise – müüvad raieid kinnistutelt, mis juhtuvad olema näiteks neile ebasobivas asukohas.

Timber.ee on kiireim ja läbipaistvaim kanal, mille kaudu ausalt ja õiglase hinnaga oma metsa müüa. Kvaliteedigarantiiks ongi asjaolu, et Timber.ee hoiab enda enampakkumise süsteemis ainult võimekaid ja kohusetundlikke metsaettevõtteid, on oma tegevusega alati metsamüüjaga samas paadis ning neil on leppetrahvidega siduvad lepingud, mis garanteerivad tulemuse, maksed ja korrektse ülestöötamise.