Igal aastal tulevad võistlusele taas uued viljakasvatajad. Eriti rõõmustav on näha noori mehi mittetraditsioonilistest viljeluspiirkondadest. Üks tänavusi huvitavamaid uustulnukaid, kes tulukusega ka võitjate hulka pääses, oli noor Saaremaa mees Martin Salu.
Põllukultuuri tegeliku kasumi arvutamine on küllalt keeruline ja nõuab palju lähteandmeid. Kasum sõltub tootmissisendite – seeme, väetised, taimekaitsekemikaalid, vedelkütus jm – hindadest, saagi tootjahindadest vabal turul, masinate hindadest ja nende tunnitootlikkusest, kohalikest töötingimustest, ilmast talvel ning koristamise ajal.Võistluspõldudelt saadud andmete põhjal saab võrrelda ka erinevaid agrotehnikaid, esmajoones mullaharimisvõtete efektiivsust ja eri kultuuride kasvatamise tasuvust. Arvutustest on näha, et külvieelne pindharimine, võrreldes künnitehnoloogiaga, alandab tootmiskulusid. Kultuuride arvestusliku kasumi omavaheline võrdlus näitab, et kõige suurema kasumi annab taliraps, kui külm talv ei ole orast kahjustanud.
Avalehele
0 Kommentaari