Uus algus Foto: Andres Putting

Tänavused kirjanditeemad on:

1. Minu Eesti

2. Sotsiaalmeedia mõjust inimsuhetele

3. Ühiskonna arengu võti on haridus

4. Elu mõte on üksteisele tuge pakkuda. (Iiri vanasõna)

5. Igal ajal on oma nägu

6. „Kui palju on asju, mida ma ei vaja.“ (Sokrates)

7. „Ajaloost õpime seda, et inimene ei õpi ajaloost.“ (Georg Wilhelm Friedrich Hegel)

8. Kultuur meis ja meie ümber

9. Kuidas kirjandus on mõjutanud minu tõekspidamisi?

10. „Eesmärk on see, mis annab elule tähenduse.” (Theodore Parker)

Eesti keele riigieksam kestab 6 tundi ehk 360 minutit.

Kirjand on eesti õppekeelega koolide lõpetajatele kohustuslik riigieksam. Vene õppekeelega koolide abiturientidele on kirjand teist aastat vabatahtlik eksam.