Pilvine taevas ja Läänemeri Foto: Ilmar Saabas

Praegu on selge, et suur osa Läänemerre jõudvast lämmastikust ja fosforist on pärit põllumajandusest. See on lihtsalt fakt, mis on tuvastatud pikaajalise seirega ja mida igaüks võib näha näiteks Läänemere keskkonnakaitse komisjoni (HELCOM) aruannetega tutvudes, mitte põllumeeste põhjuseta süüdistamine, nagu aeg-ajalt arvatakse. Nõnda ongi justkui loomulik, et seadusandlikult proovitakse reguleerida sõnniku kasutamist, avaldab Lotman arvamust ajalehes Lääne Elu.

Kui traditsiooniline sügava allapanuga sõnnikukäitlus oleks suur Läänemere saastaja, oleksid meie mere probleemid alanud mitte eelmisel sajandil, vaid üle-eelmisel aastatuhandel. Paraku järgnes massiline veekogude õitsemine intensiivse põllumajanduse võidukäigule: mida rohkem mineraalväetisi kasutati ja mida suurematesse lautadesse koondati loomad, seda suuremad kogused lämmastikku ja fosforit veekogudesse jõudsid.