Alisa Roon Foto: Urmas Saard

„Mind üllatab siinsete rahvuskultuuriseltside arvukus. Arvan, et paljud pärnakadki ei tea nende tegemistest eriti palju,“ arutles Alisa ja proovis loetleda erinevaid Pärnus elavaid rahvakilde, keda ta alles avastada püüab. Tavapäraselt ollakse harjunud mõttega kahest suurest kogukonnast: põlisrahvas eestlased ja suuresti pärast teist maailmasõda Eestisse asunud sisserändajad. Viimaseid nimetatakse keeleliselt lihtsustatult venelasteks või korrektsemal väljendusel venekeelseks elanikkonnaks, mis lingvistiliselt küll peab enamasti paika, aga jätab midagi väga olulist kahe silma vahele. Just sellele tahabki Alisa keskenduda. Lisaks vene rahvale elavad Pärnus poolakad, sakslased, lätlased, leedulased, valgevenelased, tatarlased, juudid, ukrainlased ja paljud teised.

Ühtekokku on erinevast rahvusest elanikke Pärnus ligemale 7 tuhande ringis. 2011. aasta rahvaloenduse järgi elas Pärnus eestlaseid 33000 (83,06%), venelasi 5076 (12,78%), ukrainlasi 671 (1,69), soomlasi 254 (0,64) Valgevenelasi 179 (0,45%), lätlasi 65 (0,16%), leedulasi 60 (0,15%), sakslasi 50 (0,13%), poolakaid 35 (0,09%), tatarlasi 33 (0,08%), juute 20 (0,05%) ja neid kes on end määratlenud mõne teise rahvuse esindajana, 280 (0.70%).

Edasi loe juba Maalehe Pärnumaa blogist.