Äikesepilved. Foto: Lugejate fotod

„Euroopa Ohtlike Tormide Laboratoorium (ingl k European Severe Storms Laboratory, lüh ESSL) on rahvusvaheline mittetulunduslik teadusorganisatsioon, mis ühendab tippteadlasi, teadusasutusi ja vabatahtlikest vaatlejatest koosnevaid võrgustikke üle Euroopa,” selgitas Sven-Erik Enno, Eesti Äikese- ja Tormivaatlejate Võrgu (EÄV) peakoordinaator.

Laboratoorium kogub andmeid ohtlikest ilmanähtustest ja nende kahjustustest Euroopas, et neid siis teaduslikult uurida. Lisaks korraldab taoliste ilmanähtuste ja nende prognoosimise teemal koolitusi, iga kahe aasta tagant ka Euroopa ohtlike tormide konverentsi.

Enno sõnul annab säsja sõlmitud ametlik partnerlus ESSL-iga võimaluse Eestis kogutud ohtlike ilmanähtuste andmete senisest kiiremaks ja efektiivsemaks edastamiseks Euroopa ohtlike ilmanähtuste andmebaasi (ingl k European Severe Weather Database).

Endistviisi säilivad sinna saadetavate vaatlusandmete kõrval meie äikese- ja tormivaatlejate kogutud andmed ka EÄV andmebaasis, kus need on arhiivi vahendusel nähtavad ja uuringuteks kättesaadavad kõigile vaatlejatele, teadlastele ning teistele huvilistele.