Maalehe arhiiv

“Lõpuks ometi on seadusandja tunnistanud fakti, et tehnorajatisi taluvatele kinnistuomanikele on vaja hüvitada kulud, nagu maamaks ja teatud juhtudel ka hoolduskulud ning ühtlasi saamata jäänud tulu,” teatab Talumiskohustusega Omanike Liidu juhatuse esimees Eivor Maiväli, kes on uue regulatsiooni kehtestamisega rahul.

Nüüd on antud selged koefitsiendid talumistasu arvestamiseks ja enim koormatud maaomanikele senisest suuremaks talumistasu maksmiseks. Kitsenduse ulatuseks määratakse kas 100 või 50 protsenti. Kui kitsendus on 0 protsenti, siis talumistasu ei maksta.

Üle Eestimaa paiknevad elektri põhivõrgu liinid umbes 17 000 mitte riigimaa katastriüksusel ning jaotusvõrgu liinid umbes 400 000 katastriüksusel. Kuna senised talumistasud on väga madalad, on vaid murdosa maaomanikke esitanud tehnovõrgu omanikule taotluse maksta talumistasu.

Avalehele
31 Kommentaari