Annely Esko Erakogu

Auhinnad ning nendega kaasnevad stipendiumid antakse üle täna Eestimaa Looduse Fondi (ELF) 26. sünnipäeval.

Tänavu esitati auhinnale seitse kandidaati. ”Väga rõõmustav, et Eestis leidub palju eri valdkondades tegutsevaid noori, kelle jaoks on looduse kaitsmine südameasi ning igapäevane tegevus. Tunnustamist väärivad kõik esitatud kandidaadid,” nentis ELFi juhatuse aseesimees ja žürii liige Siim Kuresoo.

Peaauhinna võitnud Annely Esko on edendanud Eesti poollooduslike koosluste taastamist alates 2009. aastast, töötades Keskkonnaametis maahoolduse peaspetsialistina ning alates 2014. aastast loopealsete taastamise projekti koordinaatorina. Projekt „Elu alvaritele“ on väga ambitsioonikas – hetkel on tegu Euroopa kõige suurema poollooduslike koosluste taastamistööga. Ühtlasi on Esko aktiivselt panustanud puisniitude taastamise tähtsuse teadvustamisse. “Tunnustame Annely Eskot suure entusiasmi ja pühendumuse eest loopealsete taastamisel. Loopealsete olukord on Eestis paranemas ning selles on suur roll Annely tööl,” ütles Kuresoo.

Auhinna pälvinud noor looduskaitsja Annely Esko tänas ta kandidaadiks esitanud Tartu Ülikooli teadlasi. “Aveliina Helm, Martin Zobel ja Meelis Pärtel on olnud äärmiselt toetavad nii loopealsete taastamise projekti ettevalmistamisel kui ka taastamistööde elluviimise juures. See on väga hea näide teoreetikute ja praktikute koostööst.”

Eriauhinna pälvinud Tartu Ülikooli teadlane Liina Remm tõsteti esile sisuka teadustöö eest looduskaitsebioloogia teadurina, kus tema uurimisvaldkondadeks on metsakuivenduse ja soode taastamise mõju elustikule. Samuti panustab Remm looduskaitsesse vabatahtliku talgujuhina ning mitmete vabaühenduste liikmena. Vabakutseline ajakirjanik ja kodanikuaktivist Linda-Mari Väli jäi žüriile silma oma panusega metsateemalise diskussiooni õhutamisel ühiskonnas ning metsade kaitseks loodud kodanikuliikumise algatamisel.

Noore looduskaitsja auhinda antakse välja alates 2005. aastast eesmärgiga toetada elujõulise ja aatelise looduskaitse püsimist Eestis läbi põlvkondade. Auhinna pälvija valis ELFi poolt kokku kutsutud žürii koosseisus Peep Männil, Riho Kinks, Siim Kuresoo ning Kaja ja Aleksei Lotman. Peaauhinnaga kaasneb 700-eurone stipendium, mõlema eriauhinnaga 300-eurone stipendium. Tänavust auhinnafondi toetasid ettevõtted Estonian Nature Tours, 360 Kraadi, Natourest, Rewild ning üks eraannetaja. Kandidaate said esitada kõik soovijad.