AppleMark Foto: TERJE LEPP

Koolipuu- ja köögiviljaprogrammi rahastatakse 150 miljoni euroga aastas.

Saadikud nõudsid ka EL fondide „ausamat“ jaotamist liikmesriikide vahel kahe põhikriteeriumi alusel: 6-10-aastaste laste arv liikmesriigis ning regiooni arengutase. Arvestatakse ka riigi varasemat panust koolitoidu programmidesse.

Kuue aasta möödudes kavatsetakse programm üle vaadata ja võimalik, et määrata miinimumpearaha igale lapsele EL-s.

Programme peab saatma toitumisalane haridusprogramm, mis soovitavalt sisaldaks ka lastele tõhusamat põllumajanduse tutvustamist farmikülastuste ja kohaliku toodangu pakkumise näol.

Euroopa Parlamendi põllumajanduskomitee poolt heakskiidetud ettepanekud tuleb kinnitada nüüd parlamendi täiskogu istungil märtsis-aprillis, misjärel saab EL nõukogu selle kinnitada esimesel lugemisel.

Allikas: EPKK infoleht