Jaani-Seegi kirik Foto: Ain Alvela

Kirik ja seda ümbritsev, aiaga piiramata kirikuhoov kuuluvas Armeenia Apostliku kiriku Eesti Püha Gregoriuse kogudusele. Viimase esindaja Atem Davidjants tunnistab, et kiriku välisfassaadi, müüritise, väravate ja sisehoovi olukord teevad ka talle juba mõnda aega peavalu ja kohe, kui kevadilmad maad võtavad, soovib ta ehitajad peale tellida ja kõik praegu silma riivavad lagunemismärgid kõrvaldada. Ta märgib, et armeenlaste usukogudus on väike ja raha napib.

Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti (MUPO) menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhataja asetäitja Toomas Rebane kinnitab, et amet on ennast Armeenia kogudusele Jaani seegi kiriku ja selle ümbruse heakorrastamise vajaduse kohta meelde tuletanud eelmise aasta detsembrist alates igal järgmisel kuul.

„Neilt saadud vastustes loeme, et ehitus- ja remonditöid (uste ja väravate vahetus) saavad alustada siis, kui ilmad soojemaks lähevad,” selgitab Rebane. „Loodavad Jumala abile ja ütlevad, et töödega on võimalik alustada kuu aja pärast.”

Ka MUPOle on kogudus teatanud, et on oma kinnistu hoovis suitsetajatele, prügistajatele või hoovi tualetina kasutavatele inimestele teinud märkusi, kuid vastuseks ollakse saanud üksnes solvanguid. Nii MUPOs kui Armeenia koguduses ollakse kurvad, et inimestele ei ole tänapäeval midagi püha.

„Kuna tegemist on muinsuskaitseobjektiga, tohib seaduse kohaselt ehitus- ja remonditöid teha kooskõlastatult muinsuskaitseametiga,” lisab Toomas Rebane.

Tallinna linnaplaneerimise ameti muinsuskaitse peaspetsialist Timo Aava kinnitab, et on teadlik Tallinnas Tartu maanteel asuva Jaani seegi kiriku üha halvenevast olukorrast. Ta märgib, et on kogudusega kirikuhoone seisukorra teemal viimastel aastatel ka korduvalt suhelnud ja halvale olukorrale tähelepanu juhtinud.

„Viimased suured restaureerimistööd toimusid 2000ndate aastate alguses, kuid ulatuslikumaid töid ei ole pärast seda ette võetud ja nii on seisund aasta-aastalt halvenenud,” nendib Aava. „Nüüd, vaid mõni päev enne seda, kui küsimusega osakonna poole pöördusite, võtsime kiriku olukorra päevakorda ja leppisime kiriku esindajatega kokku kohtumise järgmiseks nädalaks. Plaanime arutada kirikuhoone olukorda ja võimalusi teha korrastustöid linna toel.”