2012. aastal asutasid noored kohaliku kultuurielu edendamiseks Käru Heade Tegude koduloomuuseumi. Aastate jooksul on soetatud hoones korraldatud mitmeid näitusi, moeetendusi, kohtumisi ja filmiseansse.

Käesoleva aasta suvel tuli neile uus mõte – Kärusse tuleks rajada kärude muuseum. Idee leidis kohe ka palju toetajaid. Peagi algaski aktiivne kärude ja lastevankrite kogumine. Hetkel on koos juba üle viiekümne vankri, millest paljud restaureerimist vajavad. Kolm käru on pärit 19. sajandist.

Selleks, et kogu oleks täiuslikum, soovivad nad soetada veel mõne vanaaegse eksemplari ning olemasolevaid restaureerida. Seetõttu algatati Hooandjas ühisraha kogumine. Lisaks rahalisele toetusele oodatakse ka ajaloolise väärtusega vankreid ja kärusid. Ära ei öelda ka vanadest kärupiltidest.

Soovime Käru kärumuuseumile tuult tiibadesse!