Kesselaiu päästepunkti ehitamine Foto: Päästeamet

Selle nädala alguseks on hoone konstruktsioonid püsti, edasi läheb hoone soojustamiseks ja teise korruse seinte ehituseks. Päästepunkti hoone valmib plaanide järgi lõplikult oktoobris.

Tulevase päästepunkti kõrval suviti elav ja hoonet ehitav Olav Šverns sõnas, et enne oli punkti asukohas üks suur segadus ja risuhunnik. Omavalitsuse toega üritati hoonele küll rakendust leida, kuid õige ideeni jõuti alles päästepunkti idee tulemisega saarele.

„Kui Ivar Kaldasaun päästepunkti jutuga saarele tuli, oli minu jaoks kohe selge, mis selle koha eesmärk tulevikuks on“, ütles Šverns.

Hoone ehitamisel on arvestatud, et tulevane päästepunkt sobiks ka saare miljöösse. Selleks on säilitatud osalt vana hoone alusmüüritis, seda täiendatud ning kasutatud ehitusmaterjale, mis on saarele omased.

Lääne päästekeskuse juhi Ivar Kaldasauna sõnul on lähitulevikus päästepunktis võimalik osutada kannatanule enne transpordi saabumist esmaabi. Lisaks on punkti plaanitud varustus, millega reageerida maastiku ja metsatulekahjudele või veeõnnetustele. Kesselaiu päästepunkt varustatakse järelhaagisega ATV-ga, millel on peal veepaak, voolikud ja pump, samuti kululuuad ja muu tulekahju kustutamiseks vajalik varustus. Samuti saab punktis olema esmaabi- ja veepäästevarustus.

Esimesed vahendid jõudsid saarele sel nädalal, kui kohale toimetati päästerõngad, esmaabikomplekt ja kululuuad. Varustust koolitatakse kasutama saare omad inimesed, kes on ka Muhu merepääste seltsi liikmed.

Projekti kogumaksumus on 75 200 eurot, millest rahastatakse nii hoone rajamist kui ka varustuse soetamist. Omafinantseering on 13 000 ja selle osa katab Päästeamet.

Kesselaid on 1,7 ruutkilomeetrise pindalaga laid Muhu vallas, mandri ja Muhu saare vahel. Aastaringselt elab saarel üks pere, püsiasukaid on saarel nelja majapidamise jagu.