Avatseremoonial osales ka president Toomas Hendrik Ilves. Foto: Mirjam Nutov

Kultuuripealinna avamine toimus setu jõulude ajal, mistõttu on avatseremoonial kandev osa setude jõulukombestikul.

"Setumaal toimub kultuuripealinna aasta jooksul üle 35 kultuurisündmuse, mille kandvaks ideeks on pärimuskultuuri edasiandmine vanematelt noorematele, meistritelt meistritele ja ka asjahuvilistele," selgitas Setumaa ülemsootska Annela Laaneots.

Setud tutvustavad kogu aasta jooksul oma rikast kultuuripärandit ja jagavad teiste soome-ugri rahvastega oma kogemusi kultuuripärandi säilitamisel ja edasiandmisel.