Foto on illustratiivne. Foto: Rene Suurkaev

Toimunud on kolm juhtrühma koosolekut ja kokku on saanud valdkondlike komisjonide liikmed. Komisjonid on moodustatud hariduse, sotsiaalia, majanduse ja kultuuri valdkondades.

Ühinemiskõneluste käigus määratletakse ühinemise eesmärgid. Konkreetsed kokkulepped nende saavutamiseks pannakse kirja ühinemislepingusse. Senine arutelude käik on kinnitanud läbirääkijate koostöövalmidust. Läbirääkimiste tulemusena saavutatud kokkulepped on protokollitud ja avalikkusele kättesaadavad Haljala ja Kadrina valdade kodulehtedel.

Samuti on osapooled töötanud välja ühinemisläbirääkimiste ajakava. Selle kohaselt on soov ühinemislepingu esimene tööversioon saada kokku augusti lõpuks. Sellele järgnevad septembris arutelud vallarahvaga, kus kõigil on võimalus lepingusse oma ettepanekuid esitada.

Haljala ja Kadrina vallad ootavad jätkuvalt ühinemisläbirääkijate laua taha Vihula valla esindajaid. Järgmised töökoosolekud on kavandatud augustisse.

Kolme valla ühinemise tulemusena tekiks uus omavalitsusüksus, mille elanike arv oleks ligi 9 500 (seisuga 01.01.2016 - 9415 elanikku) ja pindala 902,93 km².