Tartu Kutsehariduskeskuse ärikorralduse eriala õpilased. Foto: Tartu Kutsehariduskeskus

"Raamatupidaja põhilised tööülesanded on majandustehingute kirjendamine, maksudeklaratsioonide ja statistiliste aruannete koostamine,” ütles võistlusjuhendi koostaja EBSi doktorant Juta Tikk. Ta lisas, et kõike seda võistlusel nõutaksegi. Võistlustöö koosneb kahest osast, kus esimeses on teoreetiline test ja teises viis praktilist ülesannet. „Eelnevate aastate võistlused hõlmasid finantsarvestust ja maksundust, kuid sel aastal lisanduvad juhtimisarvestuse küsimused ja ülesanded,” selgitas Tikk.

Eesti Raamatupidajate Kogu juhatuse esimehe Tõnis Blanki sõnul on Eesti kutseõppeasutustest tulevad raamatupidajad üldjuhul targad ja aktiivsed ning õppinud heade õpetajate käe all. „Noorte raamatupidajate kutseeksamite soorituse keskmine tase on üle 80%, mõne kooli õpilastel ka 100%,” märkis Blank. „Häid raamatupidajaid on vaja alati igas eluvaldkonnas, nii avalikus, äri- kui ka kolmandas sektoris,” nentis Blank. Ta lisas, et väidetavalt on raamatupidamine vanuselt kolmas elukutse maailmas.

Tänavusel võistlusel võtavad mõõtu 15 kutseõppurit Tartu Kutsehariduskeskusest, Tallinna Majanduskoolist, Narva Kutseõppekeskusest, Võrumaa Kutsehariduskeskusest, Haapsalu Kutsehariduskeskusest, Pärnumaa Kutsehariduskeskusest, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusest, Pärnu Saksa Tehnoloogiakoolist ja Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolist.

Raamatupidajate kutsevõistluse eesmärk on tugevdada majandusarvestuse eriala head mainet, ühtlustada õppetaset, vahetada kogemusi ning innustada õppureid ja koole saavutama paremaid õpitulemusi. Raamatupidajate kutsevõistluse esikolmikule väljastab Eesti Raamatupidajate Kogu kutsetunnistused. Kutsemeistrivõistlusi korraldab SA Innove koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi, ametikoolide ja erialaliitudega.