Foto: Rauno Volmar

Soome loodusvarade instituudi (LUKE) aruanne põhineb kuues Läänemere-äärses riigis kokku 219 kaluriga tehtud intervjuul - uuring kinnitab, et hüljeste ja kormoranide toimel on tõsine oht väikesemahulise rannapüügi jätkumisele.

Läänemere hülge- ja kormoranipopulatsioonid põhjustavad otseseid ja kaudseid kahjusid peamiselt traditsioonilisele väikesemahulisele rannapüügile: kalavarude ja kalade käitumise muutused, kalasaagi vähenemine ning püügivahendite ja kalade kahjustused.

„Hüljeste ja kormoranide probleem tingib vajaduse muuta kalapüügistrateegiaid ning teha lisainvesteeringuid, kuid selleks on kalurite võimalused vähenemas. Samal põhjusel ei ole ka kutselise kaluri amet noorele inimesele huvipakkuv ja atraktiivne,“ seisab aruandes.