Foto: Ester Vaitmaa

Vastab tööinspektsiooni töösuhete nõustamistalituse juhataja Anni Raigna: Töölepingu seaduse kohaselt ei tohi töö eest makstav tasu olla väiksem kui vabariigi valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäär. Kuigi pooled on vabad kokku leppima neile sobivas töötasu suuruses ja selle arvestamise alustes, ei tohi töötajale maksta vähem kui kehtestatud töötasu alammäärale vastava summa.

Töötasu alammäär on alates 1. jaanuarist 2016. a täistööaja korral 430 eurot kuus ning tunnitasu alammääraks 2,54 eurot.

Kuna detsembrikuu töötasu on välja teenitud enne 1. jaanuari 2016. a, arvestatakse detsembrikuu töötasu veel vana alammäära alusel (kuutasu 390 eurot, tunnitasu 2,34 eurot). Küll aga tuleb töötasu makstes arvestada aasta alguses kehtima hakanud uute maksumääradega. 2016. aastal kehtivate maksumäärade kohta leiate informatsiooni Maksu- ja Tolliameti kodulehelt.