PRIIDU PÄRNA SVEN ARBET

Notariaalakti kohaselt tekkis kingisaajal ainuomandi­õigus kõikidele väärtpaberitele. Selle hetkeni olid väärtpaberid kummagi pärija omanduses ½ suuruse mõttelise osana.

Notariaalakt vormistati kolm aastat pärast pärandaja surma. Selleks ajaks ei olnud pärandajale välja makstud nelja aasta eest välja mõistetud dividendid.

Kas nimetatud nelja aasta eest välja mõistetud, kuid väljamaksmata dividendid olid kuni lepingu tõestamiseni kummagi pärija omanduses ½ suuruses osas?

Kas kummalgi pärijal on õigus neile dividendidele ½ suuruses osas?
Jurist: "Kui surnud isikul on mitu pärijat, tekib neile päritud vara suhtes ühisomand. Pärandit jagada saavad nad, sõlmides pärandvara jagamise kokkuleppe."

Avalehele
0 Kommentaari
Loe veel: