Pilt on illustratiivne Foto: Marianne Kuusk

„Viljakas, huumuserikas muld vähendab üleujutuse ja erosiooni riski, sidudes hektari kohta ligikaudu pooleteise olümpia ujumisbasseini jagu vett. Meie suurim väärtus on puhas põhjavesi, mida kaitseb võimaliku reostuse eest toimekas muld koos sellel kasvava taimega.“ tõdes Eesti Maaülikooli mullateaduse professor Alar Astover. „Samas on ka Eestis piirkondi, näiteks Pandivere ja Adavere- Põltsamaa nitraaditundlikul alal, kus muld ja pinnakate on õhuke ning puhta joogivee säilimiseks tuleb eriti hoolas olla, et väetamine oleks tasakaalusatud ning mulla ja taime vajadusi arvestav,“ lisas professor.

Veepäeva avaettekande teeb Tallinna Tehnikakõrgkooli professor Viiu Sillaste. Veepäeva diskussiooni avab ettekandega „Puhas vesi on Eesti rikkus“ Baltic Agro arendusdirektor Margus Ameerikas. Põhjavee seisundist Eestis annab ülevaate hüdroloog Kristiina Kebbinau Eesti Geoloogiakeskusest. Veepäeva praktilisema osa viib läbi toiduainete tööstuse tehnoloog Galina Borissova. Degusteerimisel kasutatakse erinevaid joogivesi ning määratakse nende lõhna- ning maitseprofiile.

Veepäeva tähistatakse ülemaailmselt 22. märtsil ja selle eesmärk on pöörata tähelepanu olulistele veeprobleemidele maailmas. Tõstes inimeste teadlikkust joogivee tähsusest ja selle mõjust loodusele, aitame toetada inimeste terviseteadlikkust ning suurendada nende kontrolli oma tervise ja valikute üle. Veepäeval osalemine on tasuta.

Veepäeva korraldab MTÜ Ökokratt, mis tegeleb juba aastaid Puhta vee teemapargi arendamisega. Puhta vee teemapark on puhta vee temaatikale keskenduv teaduspark, kust külastja saab vastused küsimustele: kuidas tekib puhas põhjavesi – joogivesi; kuidas sõltub elu puhtast veest ja millest sõltub vee kvaliteet ning saab osa interaktiivsetest õppeprogrammidest.

Teemapargi keskus paikneb Metsamõisa talus Järsi külas Tamsalu vallas, ulatudes oma 10 km raadiuses paiknevate tegevuskohtadega Järva-Jaani, Tamsalu ja Väike-Maarja valda ning kahte maakonda: Järva ning Lääne-Viru maakonda. Puhta vee teemapargi rajamisse ja arendamisse on alates 2010. aastast olnud kaasatud vabatahtlikud, äriühingud ning MTÜ Ökokratt.